Archív ročníků časopisu Zprávy CEM

Ročník 30, rok 2021

Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE a OZNÁMENÍ. Tabulka s obsahem je uvedena níže.

Kompletní ročník ke stažení v zip archivu

Tabulka s obsahem časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 2021, ročník 30

AKTUALITY
Název 1. autor číslo stránka
Absolutní počet případů reinfekcí covid-19 v ČR dále vzrostl, ale frekvence výskytu zůstává nadále nízká Kynčl J. 3 88
Aktuální výskyt moru na Madagaskaru, od srpna 2021 Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM SZÚ 9 275
Časopis Eurosurveillance slaví 25 let Redakční rada Zpráv CEM 4 114
Chraňte sebe i ostatní před koronavirem! Oddělení epidemiologie infekčních onemocnění CEM SZÚ 1 15
Nové vedení Státního zdravotního ústavu Redakční rada Zpráv CEM 3 88
Počet případů reinfekcí covid-19 v ČR vzrostl Kynčl J. 2 50
Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc. (17. 11. 1909–21. 11. 1987) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 10 324
Změna ve vedení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Praha Macková B. 5 144
Změny v NRL pro hemofilové nákazy CEM SZÚ Kozáková J. 6 186
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (22. března 2021), 11. KT Šuri T. 2 50
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (12. července 2021), 27. KT Šuri T. 6 186
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (7. června 2021), 22. KT Šuri T. 5 144
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (17. května 2021), 18. KT Šuri T. 4 114
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (10. ledna 2022) 1. KT Šuri T. 12 400
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (8. listopadu 2021) 44. KT Šuri T. 10 326
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (6. prosince 2021) 48. KT Šuri T. 11 362
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (18. října 2021), 41. KT Šuri T. 9 274
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (22. února 2021), 7. KT Šuri T. 1 14
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (20. září 2021), 36.–37. KT Šuri T. 7–8 231
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
Název 1. autor číslo stránka
Absolutní počet potvrzených případů reinfekcí covid-19 v čr přesáhl dva tisíce, frekvence výskytu zůstává nízká Kynčl J. 6 187
Borrelia miyamotoi a onemocnění způsobené touto bakterií Navrátil J. 3 91
Detekce superantigenů u izolátů Streptococcus pyogenes pomocí polymerá- zové řetězové reakce v reálném čase v NRL pro streptokokové nákazy Vlach J. 6 188
Důsledky vzniku a šíření varianty SARS-CoV-2 B.1.1.529 VOC (Omicron), v zemích EU/EHP, 26. 11. 2021 Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 11 363
Identifikace koaguláza negativních stafylokoků z klinického materiálu v NRL pro stafylokoky v letech 2000–2020 Petráš P. 2 61
Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2020 Křížová P. 2 51
Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2020 (Ovlivnila pandemie covid-19 situaci ve výskytu IPO v ČR?) Kozáková J. 4 115
Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2020 Orlíková H. 7–8 236
Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2020 Petráš P. 7–8 232
Národní surveillanční algoritmus pro sekvenaci SARS-CoV-2 – pilotní projekt Vostřák D. 12 402
Odpadní vody 2020. Enviromentální surveillance 2020 Rainetová P. 4 121
Počet případů reinfekcí covid-19 v České republice mírně vzrostl Kynčl J. 1 16
Polemika: Mají lidé infikovaní prvokem Toxoplasma gondii vyšší riziko rozvoje vysoce smrtelných gliomů? Kodym P. 1 24
Potvrzené symptomatické reinfekce covid-19 v ČR do konce roku 2021 Kynčl J. 12 401
Případy PVL pneumonie registrované v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ 2015–2021 Petráš P. 11 374
SARS-CoV-2, nárůst cirkulace variant vyvolávajících znepokojení a autorizované vakcíny na trhu v EU/EEA, 14. aktualizace Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
CEM SZÚ
1 23
Seznam národních referenčních pracovišť – oblast infekčních nemocí Státní zdravotní ústav (SZÚ) Redakční rada Zpráv CEM 3 89
Seznam národních referenčních laboratoří – oblast infekčních nemocí – mimo SZÚ; aktualizace duben 2021 Redakční rada Zpráv CEM 3 90
Situace ve výskytu variant covid-19 je v ČR prakticky beze změn, dále domi- nuje subvarianta delty AY.4 NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění CEM SZÚ, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM SZÚ a Oddělení biostatistiky SZÚ 10 331
Sledování enterotoxin pozitivních kmenů Staphylococcus aureus v NRL
pro stafylokoky v letech 1972–2020
Petráš P. 1 17
Sledování klinických kmenů Staphylococcus aureus pozitivních na exfoliatin D z let 2004–2020 v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ Petráš P. 10 327
Sledování produkce hyaluronidázy u kmenů rodu Staphylococcus v ČR –
v NRL pro stafylokoky v letech 2004–2020
Petráš P. 5 145
Souhrn informací ECDC k výskytu gastrointestinálních infekcí způsobených Salmonella Enteritidis sekvenční typ (ST) 11 v souvislosti s konzumací drůbe- žích výrobků v několika členských zemích EU/EHP a ve Spojeném království Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM SZÚ 5 157
Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2021 Václavíková R. 12 407
Surveillance pertuse a parapertuse v České republice v pandemickém roce 2020 Fabiánová K. 9 276
Trendy antibiotické rezistence v České republice v průběhu pandemie covid-19 Žemličková H. 11 366
Virové hepatitidy v České republice v letech 2016–2020 v kontextu
s plánem WHO eliminovat virovou hepatitidu jako hrozbu pro veřejné zdraví do roku 2030
Manďáková Z. 10 332
Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2020 Malý M. 9 287
Výskyt nákazy Salmonella Braenderup ST22 v několika zemích, která pravděpodobně souvisí s dovezenými melouny Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, NRL pro salmonely 9 285
Význam dezinfekce a sterilizace v době pandemie onemocnění covid-19 Melicherčíková V. 7–8 246
Upřesnění k článku „Taxonomické změny v rodu Staphylococcus“ Petráš P. 2 61
Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2020 Lebedová V. 5 149
Zhodnocení chřipkové sezony 2020–2021 Kynčl J. 3 96
Změna v NRL pro herpetické viry CEM SZÚ Kozáková J. 1 16
Zpráva ECDC o významných přenosných infekčních nemocech za 50. kalendářní týden, 12.–18. 12. 2021 Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM SZÚ 12 405
Živou virovou kulturu SARS-CoV-2 Omicron posílá Národní referenční laboratoř do WHO k dalšímu výzkumu Národní referenční laboratoř pro chřipku
a nechřipková respirační virová onemocnění
11 365
EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EC) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (WHO)
Název 1. autor číslo stránka
Výzva k přihlášení do programů EPIET a EUPHEM, EU-track, kohorta 2022 Orlíková H.
7–8 250
INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Název 1. autor číslo stránka
Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2020/2021 Pazdiora P.
5 163
EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Název 1. autor číslo stránka
EHK – 1157 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 1 26
EHK – 1176 Sérologie toxoplasmózy (PT#M/4-1/2021) Kodym P. 10 338
EHK – 1177 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-1/2021) Šafránková R. 4 123
EHK – 1178 Sérologie EBV (PT#M6/2021) Pumannová M. 6 193
EHK – 1183 Sérologie HIV, HBV a HCV (PT#M/10-1/2021) Fritz P. 4 125
EHK – 1185 Identifikace enterovirů (PT#M/35/2021) Rainetová P. 5 165
EHK – 1187 a 1188 Stanovení HBV DNA a HCV RNA Fritz P. 6 196
EHK – 1190 Fenotypové stanovení citlivosti u MTB (PT#M/16/2021) Horníková M. 9 303
EHK – 1191 Sérologie spalniček (PT# M/36/2021) Repelová S. 7–8 255
EHK – 1192 Sérologie HBV markery (PT#M/17-1/2021) Fritz P. 7–8 250
EHK – 1193 Sérologie HAV (PT#M/18-1/2021) Fritz P. 7–8 251
EHK – 1194 Parazitologie střevní (PT#M/19-1/2021) Hůzová Z. 5 166
EHK – 1196 Sérologie chlamydií (PT#M/21/2021) Zákoucká H. 11 379
EHK – 1199 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-2/2021) Šafránková R. 11 377
EHK – 1202 Sérologie HSV (PT#M/26/2021) Růžková M. 7–8 252
EHK – 1203 Sérologie VZV (PT#M/27/2021) Růžková M. 7–8 254
EHK – 1218 Sérologie HIV, HBV a HCV (PT#M/10-2/2021) Fritz P. 12 408
EHK – 1224 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-4/2021) Šafránková R. 12 409
Harmonogram rozesílání EHK pro rok 2021 Macková B. 2 68
Harmonogram rozesílání EHK pro rok 2022 Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti SZÚ 10 341
OSOBNÍ ZPRÁVY
Název 1. autor číslo stránka
Za MUDr. Vladimírem Verhunem Trmal J. 2 70