Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

Ročník 31, rok 2022

The Bulletin of the Centre for Epidemiology and Microbiology NIPH Prague   

 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH  ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, listopad 2022,

porovnání se stejným měsícem v letech 2013-2021   (počet případů) …………….. 421

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, kumulace leden –

listopad 2022, porovnání se stejným obdobím v letech 2013-2021 ………………… 423

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v listopadu 2022,

podle krajů. Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ………………..  425

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, prosinec 2022,

porovnání se stejným měsícem v letech 2013-2021   (počet případů) ……………. 433

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, kumulace leden –

prosinec 2022, porovnání se stejným obdobím v letech 2013-2021 ………………. 435

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v prosinci 2022,

podle krajů. Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ……………….. 437

Nové případy infekce HIV v České republice, údaje za říjen 2022 ………………..  445

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu

přenosu a pohlaví údaje za říjen 2022 ……………………………………………………….  446

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,

údaje za říjen 2022 …………………………………………………………………………………  447

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice

listopadu 2022  …………………………………………………………………………………..  447

Nové případy infekce HIV v České republice, údaje za listopad 2022  ………….  448

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu

přenosu a pohlaví údaje za listopad 2022 ………………………………………………….  449

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,

údaje za listopad 2022  …………………………………………………………………………..  450

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice

prosinci 2022  ……………………………………………………………………………………  450                                  ───────────────────────────────────────────────────────

AKTUALITY

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová

onemocnění  52. KT  ……………………………………………………………………………….  451

───────────────────────────────────────────────────────

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v rámci

pravidelného očkování dětí v České republice v letech 2017-2021 ………………  452

Creutzfeldtova-Jakobova nemoc – přehled epidemiologických dat

hlášených v letech 2018–2022 v České republice  ………………………………………  459

Surveillance dávivého kašle, pertuse a parapertuse,

v České republice v druhém pandemickém roce 2021 …………………………………  463

Česká národní sbírka typových kultur – 75 let od jejího založení ……………………  469

───────────────────────────────────────────────────────

EHK

EHK – 1281  Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-3/2022)  …………………………  473

EHK – 1282–1285  Sterilizace (PT#M/29-1-4/2022)  …………………………………….  475

EHK – 1293  Sérologie HIV, HBV a HCV (PT#M/10-2/2022)  ……………………..  477

Harmonogram rozesílání EHK na rok 2023  …………………………………………………  478

───────────────────────────────────────────────────────

OZNÁMENÍ

Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2023

(vždy 1. úterý v měsíci od 13:30) …………………………………………………………….  479

Mezikrajský seminář epidemiologů, 2.–4. května 2023 Broumov …………………..  480

 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, říjen 2022,

porovnání se stejným měsícem v letech 2013-2021  (počet případů) ……………..  379

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-říjen 2022,

porovnání se stejným měsícem v letech 2013-2021  (počet případů) ……………..  381

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v říjen 2022,

podle krajů. Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel            …………………  383

Nové případy infekce HIV v České republice údaje za září 2021 ……………………. 391

Nové případy infekce HIV v České republice  podle regionu, způsobu

přenosu a pohlaví, údaje za září 2021 ………………………………………………………… 392

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,

údaje za září 2021 ……………………………………………………………………………………. 393

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v říjnu 2022 …………………… 393

───────────────────────────────────────────────────────

AKTUALITY

100 let od narození RNDr. Evy Aldové, CSc. (*21.11.1922  † 20.12.2018) ……… 394

───────────────────────────────────────────────────────

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Nejčastější alimentární onemocnění v ČR – deskriptivní analýza

kampylobakterióz za období 2018–2021…………………………………………………….. 395

Bartonella henselae jako původce nemoci kočičího škrábnutí (CSD) ……………… 402

Diagnostika leptospirózy v NRL pro leptospiry ……………………………………………. 404

Laboratorní diagnostika v NRL pro enteroviry CEM SZÚ v roce 2021 ……………  408

Soutěž mladých pracovníků „O Cenu SZÚ“ …………………………………………………  410

───────────────────────────────────────────────────────

EHK

EHK – 1257 Lymeská borrelióza   PT#M/9-1/2022  ………………………………………  411

Harmonogram rozesílání EHK pro rok 2023              ……………………………………………….. 414

─────────────────────────────────────────────────────

OZNÁMENÍ

XXVI. Jednodenní konference (konzultační den) „Problémy toxoplazmózy“ – 1. prosince 2022 – 1. informace ……………………………………………………………….. 415

Odborný seminář na téma: „Aktuality v mikrobiologii“

Lékařský dům 6.12.2022, 13:30  ……………………………………………………………… 416

IPVZ – Kurz Aktuální epidemiologické otázky v souvislosti

s migrační vlnou – 12. 12.2022 ………………………………………………………………….. 417

Mezioborový seminář Třeboň 2023;  18. – 20. 1. 2023 ………………………………….. 418

 

 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, září 2022,

porovnání se stejným měsícem v letech 2013-2021  (počet případů) ………………. 325

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-září 2022,

porovnání se stejným měsícem v letech 2013-2021  (počet případů) ………………. 327

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v září 2022,

podle krajů. Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel            ………………….. 329

Nové případy infekce HIV v České republice údaje za srpen 2021……………………. 337

Nové případy infekce HIV v České republice  podle regionu, způsobu

přenosu a pohlaví, údaje za srpen 2021………………………………………………………… 338

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,

údaje za srpen 2021 …………………………………………………………………………………… 339

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2022 ……………………… 339

───────────────────────────────────────────────────────

AKTUALITY

100 let od narození doc. Josefa Pečenky  *4. 10. 1922  † 11. 3. 1975…………………. 340

───────────────────────────────────────────────────────

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Pečenkovy epidemiologické dny, Plzeň 2022 …………………………………………………. 341

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2021 …………………………………………………. 344

Udržet krok s pokrokem a neztratit se cestou: základní zdroje

aktuálních ověřených informací v oblasti diagnostiky TBC ……………………………. 361

Invazivní onemocnění způsobená Haemophilus influenzae

v České republice v období 2009–2021 ………………………………………………………… 364

Sledování variant SARS-CoV-2 v České republice za období

prosinec 2021 – duben 2022 v rámci grantu HERA ……………………………………….. 370

───────────────────────────────────────────────────────

EHK

EHK – 1266  Fenotypové stanovení citlivosti u MTB ……………………………………… 374

───────────────────────────────────────────────────────

OZNÁMENÍ

Výzva k přihlášení do programu ECDC Fellowship Programme

(EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2023 ……………………………………………… 376

 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, srpen 2022,

porovnání se stejným měsícem v letech 2013-2021   (počet případů) ……………… 279

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-srpen 2022,

porovnání se stejným měsícem v letech 2013-2021   (počet případů) ……………… 281

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v srpnu 2022,

podle krajů. Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ………………….. 283

Nové případy infekce HIV v České republice údaje za červenec 2021 ………………. 291

Nové případy infekce HIV v České republice  podle regionu, způsobu

přenosu a pohlaví, údaje za červenec 2021 ………………………………………………….. 292

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,

údaje za červenec 2021 ……………………………………………………………………………… 293

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v srpnu 2022 …………………… 293

───────────────────────────────────────────────────────

AKTUALITY

Latest news

 

Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii potvrdila v ČR

již čtvrtý případ záškrtu

National Reference Laboratory for Pertussis and Diphteriea has confirmed the

fourth case of diphteria in the Czech Republic …………………………………………….  294

Langya henipavirus – souhrn informací

Langya henipavirus – information summary …………………………………………………. 295

───────────────────────────────────────────────────────

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM

Information from the NRL and research groups of the CEM

 

Přehled činnosti Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky,

příušnice a parvovirus B19 za rok 2021

Summary of activities of the National Reference Laboratory for Rubella,

Measles, Mumps and Parvovirus B19 in 2021……………………………………………… 296

Národní referenční laboratoř pro toxoplazmózu v covidovém roce 2021

The National Reference Laboratory for Toxoplasmosis during Covid in 2021…… 300

Varicela (plané neštovice), situace v ČR 2012 – 2022

Varicella (chickenpox), situation in Czech Republic 2010–2022 …………………….. 302

Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2021

Tick-borne encephalitis in the Czech Republic  …………………………………………….  308

───────────────────────────────────────────────────────

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

External quality assessment

 

EHK-1274  Bakteriologická diagnostika ……………………………………………………… 319 ───────────────────────────────────────────────────────

OZNÁMENÍ

Notifications

 

Pozvánka na odborný seminář SEM na téma: Tuberkulóza a mykobakteriózy ….. 3.str. obálky

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červenec 2022
porovnání se stejným měsícem v letech 2013–2021 (počet případů) …………………………………………………………….. 241
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–červenec 2022
porovnání se stejným obdobím v letech 2013–2021 (počet případů) …………………………………………………………….. 243
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, červenec 2022
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ………………………………………………………………………………….. 245
Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za červen 2022 ……………………………………………………………………………………. 253
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví
– údaje za červen 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 254
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za červen 2022 ……………………………………………………………….. 255
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červenci 2022 ……………………………………………………………….. 255


AKTUALITY
Pandemie covid-19 způsobila největším pokles očkování za poslední
tři desetiletí ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 256
Aktualita k výskytu poliomyelitidy ve světě k 30. KT 2022 ……………………………………………………………………………… 257


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Doporučení Státního zdravotního ústavu pro diagnostiku dávivého kašle,
pertuse a parapertuse, v ordinaci. Červen 2022 ………………………………………………………………………………………….. 258
Epidemie opičích neštovic – aktuální epidemiologická situace
v České republice …………………………………………………………………………………………………………………………………… 264
Onemocnění menstruální formou stafylokokového syndromu toxického šoku
v České republice 1997–červen 2022 ………………………………………………………………………………………………………… 265


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK – 1268 Sérologie HBV markery (PT#M/17-1/2022) ………………………………………………………………………………… 271
EHK – 1269 Sérologie HAV (PT#M/18-1/2022) …………………………………………………………………………………………….. 272
EHK – 1271 Mikroskopická diagnostika trichomonád (PT#M/20-1/2022) …………………………………………………………. 273


OZNÁMENÍ
30. Pečenkovy epidemiologické dny s mezinárodní účastí
14.–16. 9. 2022, Plzeň …………………………………………………………………………………………………………………………….. 274
29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí
15.–17. 9. 2022, Brno ……………………………………………………………………………………………………………………………… 275
KMINE 2022 – VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí
a epidemiologie 22.–24. 9. 2022, Praha …………………………………………………………………………………………………….. 276

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červen 2022
porovnání se stejným měsícem v letech 2013–2021 (počet případů) …………………………………………………………….. 199
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–červen 2022
porovnání se stejným obdobím v letech 2013–2021 (počet případů) …………………………………………………………….. 201
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, červen 2022
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ………………………………………………………………………………….. 203
Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za květen 2022 ……………………………………………………………………………………. 211
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví
– údaje za květen 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 212
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za květen 2022 ……………………………………………………………….. 213
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červnu 2022 ………………………………………………………………….. 213


AKTUALITY
Aktualizace doporučení ECDC a EMA ohledně dalších posilovacích (booster)
dávek vakcín proti onemocnění covid-19 …………………………………………………………………………………………………… 214
Nález poliovirů v odpadních vodách Londýna připomíná důležitost kontroly proočkovanosti a očkování
před cestami do zemí výskytu divokého i derivovaného polioviru ………………………………………………………………… 215


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2021
(Druhý rok ovlivněný pandemií covid-19) …………………………………………………………………………………………………. 217
XIV. konference DDD – Přívorovy dny ………………………………………………………………………………………………………….. 222
Nová kapitola o rodu Acinetobacter v Bergey’s Manual of Systematics
of Archaea and Bacteria ………………………………………………………………………………………………………………………….. 227


INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Epidemie virové hepatitidy A v Českých Budějovicích ……………………………………………………………………………………. 228


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK – 1258 Sérologie HBsAg, HCV, HIV (PT#M/10-1/2022) ………………………………………………………………………… 234


OSOBNÍ ZPRÁVY
Poděkování dr. Evě Kodytkové ……………………………………………………………………………………………………………………… 235


OZNÁMENÍ
30. Pečenkovy epidemiologické dny s mezinárodní účastí
14.–16. 9. 2022, Plzeň …………………………………………………………………………………………………………………………….. 236
29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí
15.–17. 9. 2022, Brno ……………………………………………………………………………………………………………………………… 237
KMINE 2022 – VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí
a epidemiologie 22.–24. 9. 2022, Praha …………………………………………………………………………………………………….. 238

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, květen 2022
porovnání se stejným měsícem v letech 2013–2021 (počet případů) …………………………………………………………….. 161
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–květen 2022
porovnání se stejným obdobím v letech 2013–2021 (počet případů) …………………………………………………………….. 163
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, květen 2022
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ………………………………………………………………………………….. 165
Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za duben 2022 …………………………………………………………………………………….. 173
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví
– údaje za duben 2022 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 174
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za duben 2022 ……………………………………………………………….. 175
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v květnu 2022 ………………………………………………………………….. 175


AKTUALITY
Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacientů
s podezřením na infekci virem opičích neštovic – verze 24. 05. 2022 ……………………………………………………………. 176


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Změna ve vedení NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí
Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ ………………………………………………………………………………………………. 179
Oznámení o vzniku dvou nových NRL pro mykologii ……………………………………………………………………………………… 179
Národní referenční laboratoř potvrdila v ČR případ raritní formy záškrtu.
Tisková zpráva z 12. 5. 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 180
Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2021 …………………………………………………………. 181
Syndrom toxického šoku při menstruačním kalíšku – kazuistika ……………………………………………………………………….. 186


INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů 2 dialyzačních středisek
v Plzni v sezóně 2021/2022 ……………………………………………………………………………………………………………………… 188


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK – 1252 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-1/2022) …………………………………………………………………………….. 190
EHK – 1258 Sérologie HIV, HBV a HCV (PT#M/10-1/2022) ………………………………………………………………………….. 193


OZNÁMENÍ
30. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň s mezinárodní účastí
14.–16. 9. 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194
29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí
15.–17. 9. 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 195
KMINE 2022 – VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí
a epidemiologie 22.–24. 9. 2022, Praha …………………………………………………………………………………………………….. 196

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, duben 2022
porovnání se stejným měsícem v letech 2013–2021 (počet případů) …………………………………………………………….. 127
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–duben 2022
porovnání se stejným obdobím v letech 2013–2021 (počet případů) …………………………………………………………….. 129
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, duben 2022
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ………………………………………………………………………………….. 131
Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za březen 2022 ……………………………………………………………………………………. 139
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví
– údaje za březen 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 140
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za březen 2022 ……………………………………………………………….. 141
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v dubnu 2022 …………………………………………………………………… 141


AKTUALITY
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění
17. KT (2. května 2022) …………………………………………………………………………………………………………………………. 142


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Třicet let časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie ……………………………………………………………………… 143
Invazivní meningokokové onemocnění v České republice
v roce 2021 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 145
Nově používaná média v NRL pro mykobakterie a přehled zpracovaných
mykobakteriálních kmenů za r. 2021 v NRLM …………………………………………………………………………………………… 152


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK 1219 – Larvální toxokaróza ………………………………………………………………………………………………………………….. 155


OZNÁMENÍ
30. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň
14.–16. 9. 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 156
Odborný seminář na téma: Lékařská parazitologie
7. 6. 2022, Praha …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí
15.–17. 9. 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 158

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, březen 2022
porovnání se stejným měsícem v letech 2013–2021 (počet případů) ………………………………………………………………. 89
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–březen 2022
porovnání se stejným obdobím v letech 2013–2021 (počet případů) ………………………………………………………………. 91
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, březen 2022
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ……………………………………………………………………………………. 93
Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za únor 2022 ………………………………………………………………………………………. 101
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví
– údaje za únor 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za únor 2022 ………………………………………………………………….. 103
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v březnu 2022 ………………………………………………………………….. 103


AKTUALITY
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění
13. KT, 4. duben 2022 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 104


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Seznam Národních referenčních pracovišť – oblast infekčních nemocí –
Státní zdravotní ústav (SZÚ) ……………………………………………………………………………………………………………………. 105
Seznam Národních referenčních laboratoří – oblast infekčních nemocí –
mimo szú; aktualizace duben 2022 …………………………………………………………………………………………………………. 106
Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR
v roce 2021 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
Cholera – aktuální situace ve světě, informace platné ke dni 18. února 2022 ………………………………………………………. 109
Potvrzené případy cholery v Česku, resp. v Československu,
mezi lety 1970–2021 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 116


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK – 1225 Průkaz DNA HSV, VZV (PT#M/34/2021) …………………………………………………………………………………… 118


OZNÁMENÍ
Konzultační den „Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty“
SZÚ 28. 4. 2022 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
XIV. konference DDD 2020 „Přívorovy dny“ Poděbrady 25.–27. 4. 2022 ………………………………………………………….. 122
Jednodenní kurz IPVZ: Poliomyelitida i v dalších, méně známých
souvislostech ILF 25. 5. 2022 ………………………………………………………………………………………………………………….. 123
29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí
15.–17. 9. 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2022
porovnání se stejným měsícem v letech 2013–2021 (počet případů) ………………………………………………………………. 43
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–únor 2022
porovnání se stejným obdobím v letech 2013–2021 (počet případů) ………………………………………………………………. 45
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, únor 2022
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ……………………………………………………………………………………. 47
Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za leden 2022 ……………………………………………………………………………………….. 55
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví
– údaje za leden 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za leden 2022 …………………………………………………………………… 57
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2022 …………………………………………………………………….. 57


AKTUALITY
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění
10. KT, 14. březen 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 58


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Výskyt reinfekcí covid-19 v ČR se v lednu 2022 výrazně zvýšil …………………………………………………………………………. 58
Zpráva o administrativní kontrole proočkovanosti v České republice
k datu 31. prosince 2019 …………………………………………………………………………………………………………………………… 61


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK – 1200 Sérologie Helicobacter pylori (PT#M/24/2021) …………………………………………………………………………….. 76
EHK – 1201 Sérologie Yersinia enterocolitica (PT#M/25/2021) …………………………………………………………………………. 77
OsoBNÍ ZPRÁVY
Blahopřání k životnímu jubileu RNDr. Petra Petráše, CSc. …………………………………………………………………………………. 80
Laudatio Petra Petráše, čerstvého osmdesátníka,
ale stále mladého chemika a bakteriologa ……………………………………………………………………………………………………. 82


OZNÁMENÍ
Plán celostátních akcí Společnosti pro epidemiologii
a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2022 …………………………………………………………………………………………………………. 82
Odborný seminář SEM ČLS JEP na téma „Novinky v očkování“
Lékařský dům 15. 4. 13:30 ………………………………………………………………………………………………………………………… 83
29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí
15.–17. 9. 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84


Obsah zpráv centra epidemiologie a mikrobiologie 2021, ročník 30 …………………………………… 85

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden 2022
porovnání se stejným měsícem v letech 2013–2021 (počet případů) ………………………………………………………………… 1
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, leden 2022
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ……………………………………………………………………………………… 3
Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za prosinec 2021 …………………………………………………………………………………… 11
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví
– údaje za prosinec 2021 …………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za prosinec 2021 ………………………………………………………………. 13
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2022 ……………………………………………………………………… 13


AKTUALITY
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění
6. KT, 14. únor 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 14


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Laboratorní diagnostika Shiga toxin-produkujících E. coli v Národní referenční laboratoři
pro E. coli a shigely a metodická doporučení pro klinické laboratoře ……………………………………………………………… 15
Salmonelózy v ČR v letech 2018–2021,
deskriptivní analýza ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK – 1207–1210 Sterilizace, (PT#M29-1-4/2021) ………………………………………………………………………………………….. 34
EHK – 1206 Bakteriologická diagnostika ………………………………………………………………………………………………………… 36


OZNÁMENÍ
XIV. konference DDD 2020 „PŘÍVOROVY DNY“
25.–27. dubna 2022 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
Plán celostátních akcí Společnosti pro epidemiologii
a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2022 …………………………………………………………………………………………………………. 40
Seznam úterních odpoledních seminářů v Lékařském domě
na rok 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

Informace pro čtenáře

Vážení čtenáři,
V aktuálním čísle je na internetu dostupný pouze obsah, kompletní články v pdf verzi budou zpřístupněny vždy po 6 měsících od data vydání daného čísla. Tento postup je zaveden pro zachování přednostních práv předplatitelů časopisu.

Redakční rada:

RNDr. Petr Petráš, CSc. (vedoucí redaktor), MUDr. Barbora Macková  (ředitelka SZÚ,  zástupce vedoucího redaktora),   MUDr. Jana Kozáková (vedoucí CEM) , MUDr. Jitka Částková, CSc., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Ing. Jan Urban, Ph.D