Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

Ročník 32, rok 2023

Kompletní číslo: Zprávy CEM ročník 32; 04 – duben 2023

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, duben 2023,
porovnání se stejným měsícem v letech 2014–2022 (počet případů) …………………………………………………………….. 151
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–duben 2023,
porovnání se stejným obdobím v letech 2014–2022 (počet případů) …………………………………………………………….. 153
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, duben 2023.
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ………………………………………………………………………………….. 155
Nové případy infekce HIV a onemocnění AIDS v České republice údaje za březen 2023 …………………………………….. 163
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu
přenosu a pohlaví, údaje za březen 2023 ……………………………………………………………………………………………………. 164
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,
údaje za březen 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 165
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v dubnu 2023 …………………………………………………………………… 165


AKTUALITY
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
20. KT, 15. květen 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 166


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
Výskyt Enterobacterales produkujících karbapenemázy (CPE)
v České republice v letech 2020–2022 ………………………………………………………………………………………………………. 168
Odpadní vody 2022. Environmentální surveillance 2022 ………………………………………………………………………………….. 172
Syndrom opařené kůže jako komplikace po varicelle ………………………………………………………………………………………. 174


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK – 1336 Identifikace enterovirů (PT#M/35/2023) ……………………………………………………………………………………… 177
EHK – 1334 Sérologie HIV, HBV a HCV (PT#M/10-1/2023) ………………………………………………………………………….. 178
EHK – 1335 Detekce nukleové kyseliny respiračních virů (PT#M/11/2023) ………………………………………………………. 179


OZNÁMENÍ
Seminář „Molekulární epidemiologie infekčních nemocí“,
Lékařský dům, 6. 6. 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………… 180
XXXII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů,
FN u sv. Anny Brno, 1.–2. 6. 2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 181
XVIII. Hradecké vakcinologické dny,
Kongresové centrum Aldis, 5.–7. 10. 2023 ………………………………………………………………………………………………… 182

Kompletní číslo: Zprávy CEM ročník 32; 03 – březen 2023

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, březen 2023,
porovnání se stejným měsícem v letech 2014–2022 (počet případů) …………………………………………………………….. 101
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–březen 2023,
porovnání se stejným obdobím v letech 2014–2022 (počet případů) …………………………………………………………….. 103
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, březen 2023.
Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel ………………………………………………………………………………….. 105
Nové případy infekce HIV a onemocnění AIDS v České republice údaje za únor 2023 ……………………………………….. 113
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu
přenosu a pohlaví, údaje za únor 2023 ………………………………………………………………………………………………………. 114
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,
údaje za únor 2023 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v březnu 2023 ………………………………………………………………….. 115


AKTUALITY
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
15. KT, 17. duben 2023 …………………………………………………………………………………………………………………………… 116
Informace NRL pro streptokokové nákazy a NRL pro stafylokoky
k detekci toxinů u virulentních kmenů ………………………………………………………………………………………………………. 118


INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2022 ………………………………………………………………. 119
Nejčastější virové střevní nákazy v České republice v letech 2018–2022 a jejich
základní epidemiologické charakteristiky ………………………………………………………………………………………………….. 127
Implementace principů bezpečné a udržitelné deratizace v České republice ……………………………………………………….. 136


EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Harmonogram rozesílání EHK pro I. pololetí roku 2023 ………………………………………………………………………………….. 144
Harmonogram rozesílání EHK pro II. pololetí roku 2023 …………………………………………………………………………………. 145


OZNÁMENÍ
Seminář „Molekulární epidemiologie infekčních nemocí“,
Lékařský dům, 6. 6. 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………… 146
XXXII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů,
FN u sv. Anny Brno, 1.–2. 6. 2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 147
XVIII. Hradecké vakcinologické dny,
Kongresové centrum Aldis, 5.–7. 10. 2023 ………………………………………………………………………………………………… 148

Kompletní číslo: Zprávy CEM ročník 32; 02 – únor 2023

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2023,
porovnání se stejným měsícem v letech 2014-2022 (počet případů)………………………………………………………………………… 51
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-únor 2023,
porovnání se stejným obdobím v letech 2014-2022 (počet případů)………………………………………………………………………… 53
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, únor 2023.
Počet onemocnění a nemocnost na I 00000 obyvatel……………………………………………………………………………………………….. 55
Nové případy infekce HIV a onemocnění AIDS v České republice údaje za leden 2023……………………………………………….. 63
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu
přenosu a pohlaví, údaje za leden 2023……………………………………………………………………………………………………………………. 64
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,
údaje za leden 2023………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2023………………………………………………………………………………. 65


 

AKTUALITY

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
KT, 13. březen 2023……………………………………… 66


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Seznam pracovišť, která se v ČR věnují specializované mikrobiologické problematice………………………………………………….. 68
Aktuálně z NRL pro streptokokové nákazy – Zvýšený výskyt invazivních
onemocnění vyvolaných Streptococcus pyogenes od prosince 2022 do února 2023…………………………………………………. 75
Testování citlivosti u netuberkulózních mykobakterií…………………………………………………………………………………………………….. 78
Svrab a současná epidemiologická situace ve výskytu svrabu
v České republice………………………………….84


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů 2 dialyzačních středisek
v Plzni v sezóně 022/2023…………………….. …. 92


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

Harmonogram rozesílání EHK pro I. pololetí roku 2023………….. 94
Harmonogram rozesílání EHK pro II. pololetí roku 2023…………. 95


 

OZNÁMENÍ

Kurz – Epidemiologická problematika vybraných infekčních onemocnění I. Hotel ILF 12. 4. 2023, 9:00……………………….. 95
Odborný seminář na téma: Antimikrobiální rezistence a vývoj nových antibiotik
Lékařský dům 4.4.2023, 13:30……………………….. 96
Mezikrajský seminář epidemiologů, 2.-4. května 2023 Broumov……………….97
XXXII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
FN u sv. Anny Brno, 1.-2. 6. 2023………………………………………98

Kompletní číslo: Zprávy CEM ročník 32; 01 – leden 2023

 

ÚVODNÍK

Pracoviště epidemiologie a mikrobiologie ve Státním zdravotním ústavu……………………………………………………………………….. 1


 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden2023
porovnání se stejným měsícem v letech2014-2022 (počet případů)………………………………………………………………………….. 4
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, leden2023
počet onemocnění a nemocnost na100 000 obyvatel………………………………………………………………………………………………….. 6
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-prosinec2022
porovnání se stejným obdobím v letech2013-2021 (počet případů)……………………………………………………………………….. 14
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice
nemocnost na100 000 obyvatel v letech2013-2022…………………………………………………………………………………………………. 16

Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za prosinec2022……………………………………………………………………………………………… 18
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví
– údaje za prosinec2022………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za prosinec2022……………………………………………………………………….. 20
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu2022……………………………………………………………………………….. 20


 

AKTUALITY

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
KT2023………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Seznam Národních referenčních laboratoří- oblast infekčních nemocí- SZÚ…………………………………………………………….. 22
Seznam Národních referenčních laboratoří- oblast infekčních nemocí- mimo SZÚ…………………………………………………… 23
Surveillance záškrtu v České republice…………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Onemocnění nemenstruální formou stafylokokového syndromu toxického
šoku v České republice1983-2022…………………………………………………………………………………………………………………………… 30
Fenotypové testování citlivosti kmenů Mycobacterium tuberculosis komplex,
aneb pomalu ale jistě……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK- 1295 Sérologie HBV markery (PT#M/17-2/2022)…………………………………………………………………………………………… 39
EHK- 1296 Sérologie HAV (PT#M/18-2 /2022)…………………………………………………………………………………………………………. 40
EHK- 1299 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-4/2022)……………………………………………………………………………………….. 41


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

MUDr. Helena Šrámová, CSc. * 31. 7. 1942 t 2. 2. 2023…………………………………………………………………………………………….. 43


 

OZNÁMENÍ

Odborný seminář na téma: ,,Očkování“
Lékařský dům7. 3. 2023 ,13:30……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
Mezikrajský seminář epidemiologů,2.-4. května2023 Broumov…………………………………………………………………………………. 45


 

OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE2022 , ROČNÍK31………………………………………….. 46

Informace pro čtenáře

Vážení čtenáři,
V aktuálním čísle je na internetu dostupný pouze obsah, kompletní články v pdf verzi budou zpřístupněny vždy po 6 měsících od data vydání daného čísla. Tento postup je zaveden pro zachování přednostních práv předplatitelů časopisu.

Redakční rada:

RNDr. Petr Petráš, CSc. (vedoucí redaktor), MUDr. Barbora Macková  (ředitelka SZÚ,  zástupce vedoucího redaktora),   MUDr. Jana Kozáková (vedoucí CEM) , MUDr. Jitka Částková, CSc., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Ing. Jan Urban, Ph.D