Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

Ročník 32, rok 2023

Kompletní číslo: Zprávy CEM ročník 32; 02 – únor 2023

 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2023,

porovnání se stejným měsícem v letech 2014-2022 (počet případů)………………………………………………………………………… 51

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-únor 2023,

porovnání se stejným obdobím v letech 2014-2022 (počet případů)………………………………………………………………………… 53

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, únor 2023.

Počet onemocnění a nemocnost na I 00000 obyvatel……………………………………………………………………………………………….. 55

Nové případy infekce HIV a onemocnění AIDS v České republice údaje za leden 2023……………………………………………….. 63

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu

přenosu a pohlaví, údaje za leden 2023……………………………………………………………………………………………………………………. 64

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu,

údaje za leden 2023………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v únoru 2023………………………………………………………………………………. 65


 

AKTUALITY

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

  1. KT, 13. březen 2023……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Seznam pracovišť, která se v ČR věnují specializované mikrobiologické problematice………………………………………………….. 68

Aktuálně z NRL pro streptokokové nákazy – Zvýšený výskyt invazivních

onemocnění vyvolaných Streptococcus pyogenes od prosince 2022 do února 2023…………………………………………………. 75

Testování citlivosti u netuberkulózních mykobakterií…………………………………………………………………………………………………….. 78

Svrab a současná epidemiologická situace ve výskytu svrabu

v České republice……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ

Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů 2 dialyzačních středisek

v Plzni v sezóně 2022/2023………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

Harmonogram rozesílání EHK pro I. pololetí roku 2023……………………………………………………………………………………………….. 94

Harmonogram rozesílání EHK pro II. pololetí roku 2023………………………………………………………………………………………………. 95


 

OZNÁMENÍ

Kurz – Epidemiologická problematika vybraných infekčních onemocnění I.

Hotel ILF 12. 4. 2023, 9:00………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

Odborný seminář na téma: Antimikrobiální rezistence a vývoj nových antibiotik

Lékařský dům 4.4.2023, 13:30……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

Mezikrajský seminář epidemiologů, 2.-4. května 2023 Broumov…………………………………………………………………………………. 97

XXXII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

FN u sv. Anny Brno, 1.-2. 6. 2023…………………………………………………………………………………………………………………………… 98

Kompletní číslo: Zprávy CEM ročník 32; 01 – leden 2023

 

ÚVODNÍK

Pracoviště epidemiologie a mikrobiologie ve Státním zdravotním ústavu……………………………………………………………………….. 1


 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden2023

porovnání se stejným měsícem v letech2014-2022 (počet případů)………………………………………………………………………….. 4

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, leden2023

počet onemocnění a nemocnost na100 000 obyvatel………………………………………………………………………………………………….. 6

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-prosinec2022

porovnání se stejným obdobím v letech2013-2021 (počet případů)……………………………………………………………………….. 14

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice

nemocnost na100 000 obyvatel v letech2013-2022…………………………………………………………………………………………………. 16

Nové případy infekce HIV v ČR, údaje za prosinec2022……………………………………………………………………………………………… 18

Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví

– údaje za prosinec2022………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, údaje za prosinec2022……………………………………………………………………….. 20

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu2022……………………………………………………………………………….. 20


 

AKTUALITY

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

  1. KT2023………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Seznam Národních referenčních laboratoří- oblast infekčních nemocí- SZÚ…………………………………………………………….. 22

Seznam Národních referenčních laboratoří- oblast infekčních nemocí- mimo SZÚ…………………………………………………… 23

Surveillance záškrtu v České republice…………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Onemocnění nemenstruální formou stafylokokového syndromu toxického

šoku v České republice1983-2022…………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Fenotypové testování citlivosti kmenů Mycobacterium tuberculosis komplex,

aneb pomalu ale jistě……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK- 1295 Sérologie HBV markery (PT#M/17-2/2022)…………………………………………………………………………………………… 39

EHK- 1296 Sérologie HAV (PT#M/18-2 /2022)…………………………………………………………………………………………………………. 40

EHK- 1299 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-4/2022)……………………………………………………………………………………….. 41


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

MUDr. Helena Šrámová, CSc. * 31. 7. 1942 t 2. 2. 2023…………………………………………………………………………………………….. 43


 

OZNÁMENÍ

Odborný seminář na téma: ,,Očkování“

Lékařský dům7. 3. 2023 ,13:30……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

Mezikrajský seminář epidemiologů,2.-4. května2023 Broumov…………………………………………………………………………………. 45


 

OBSAH ZPRÁV CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE2022 , ROČNÍK31………………………………………….. 46

Informace pro čtenáře

Vážení čtenáři,
V aktuálním čísle je na internetu dostupný pouze obsah, kompletní články v pdf verzi budou zpřístupněny vždy po 6 měsících od data vydání daného čísla. Tento postup je zaveden pro zachování přednostních práv předplatitelů časopisu.

Redakční rada:

RNDr. Petr Petráš, CSc. (vedoucí redaktor), MUDr. Barbora Macková  (ředitelka SZÚ,  zástupce vedoucího redaktora),   MUDr. Jana Kozáková (vedoucí CEM) , MUDr. Jitka Částková, CSc., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Ing. Jan Urban, Ph.D