Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

Ročník 33, rok 2024

Informace pro čtenáře

Vážení čtenáři,
V aktuálním čísle je na internetu dostupný pouze obsah, kompletní články v pdf verzi budou zpřístupněny vždy po 6 měsících od data vydání daného čísla. Tento postup je zaveden pro zachování přednostních práv předplatitelů časopisu.

Redakční rada:

RNDr. Petr Petráš, CSc. (vedoucí redaktor), MUDr. Barbora Macková  (ředitelka SZÚ,  zástupce vedoucího redaktora),   MUDr. Jana Kozáková (vedoucí CEM) , MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Ing. Jan Urban, Ph.D