Data a statistické údaje

Hodnocení růstu

Růst je jedním z důležitých ukazatelů zdravotního stavu jedince. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví MZ ČR č. 3/2010 Sb. ukládá dětským lékařům povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte při pravidelných preventivních prohlídkách. Jako hlavní ukazatele tělesného růstu bývají posuzovány tělesná výška (do 2 let měřená vleže a nazývaná tělesná délka) a hmotnost dítěte. U nejmenších dětí je nezbytným údajem i obvod hlavy.

Získané individuální hodnoty rozměrů  je potřeba porovnat s hodnotami běžnými v celé populaci (tzv. referenčními daty). Ta jsou nejčastěji publikována ve formě růstových grafů  (stové grafy ke stažení.)Výrazné, neobvyklé nebo přetrvávající změny růstu mohou včas upozornit na mnoho onemocnění nejen růstového charakteru, a to často ještě před jeho klinickými projevy. Podrobněji se problematice věnuje 5. kapitola knihy výsledků 6. Celostátního antropologického výzkumu 2001   6.CAV_5_Rustove_grafy.pdf (2,12 MB)

Základní sledování růstu svého dítěte  mohou provádět sami rodiče. Kromě výsledků plynoucích z růstového grafu je vždy nutné zohlednit celkový zdravotní a výživový stav dítěte, rodinnou anamnézu i všechny okolnosti ovlivňující růst, proto konečné zhodnocení náleží lékaři.

Problematice růstu a vývoje se věnují i další kapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.