Data a statistické údaje

Požadavek na poskytnutí dat spravovaných Státním zdravotním ústavem

Formulář:
Požadavek na export dat z databází SZÚ

Pokyny:

Žadatel o poskytnutí dat spravovaných Státním zdravotním ústavem (SZÚ) postupuje následovně:

  • Formulář si stáhněte do svého počítače a vyplňte pole v barevné části formuláře.
  • V případě využití formuláře pro žádost fyzické osoby je nezbytné doplnit povinnými údaji dle zákona č. 106/1999 Sb. Uveďte své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště nebo pobytu, případně adresu pro doručování, je-li odlišná (adresou pro doručování může být také elektronická adresa).
  • Vyplněnou žádost zašlete na adresu zdravust@szu.cz.
  • Žádost bude zaregistrována a podle obsahu požadavku bude postoupena příslušným útvarům k posouzení a k vyjádření.
  • Odpovědný pracovník se vyjádří, zda doporučuje žádost schválit, doplnit údaje v žádosti nebo ji zamítnout. Pokud je požadavek splnitelný a jsou dostupná data, uvede v jakém časovém rozmezí je možno požadavek vyřídit. V případě potřeby si vyžádá doplnění údajů nebo uvede důvod zamítnutí žádosti.
  • Žadatel bere na vědomí, že zpracování dat může být zpoplatněno dle sazebníku SZÚ. Na základě vyplněné žádosti bude žadatel informován o předběžné kalkulaci ceny.
  • Vyjádření dostane žadatel cestou adresy zdravust@szu.cz nebo přímo od odpovědného pracovníka.
  • O požadavcích a jejich zpracování vede SZÚ záznam, kontaktem pro evidence je zdravust@szu.cz.

Případné podněty, prosíme rovněž na adresu zdravust@szu.cz