Data a statistické údaje

Požadavek na poskytnutí dat spravovaných Státním zdravotním ústavem

Formulář:
Požadavek na export dat z databází SZÚ

Pokyny:

Žadatel o poskytnutí dat spravovaných Státním zdravotním ústavem (SZÚ) postupuje následovně:

  • Formulář “Požadavek…” stáhne žadatel do svého počítače a náležitě vyplní pole v barevné části formuláře.. 
  • Zašle vyplněnou žádost na adresu zdravust@szu.cz
  • Žádost bude zaregistrována.
  • Podle obsahu požadavku bude tento postoupen příslušným útvarům k posouzení a k vyjádření. 
  • Odpovědný pracovník se vyjádří, zda doporučuje žádost schválit, doplnit údaje v žádosti nebo ji zamítnout na základě posouzení zda je požadavek splnitelný, zda jsou dostupná data a v jakém časovém rozmezí je možno požadavek vyřídit. V případě potřeby doplnění údajů nebo zamítnutí žádosti se uvede důvod. 
  • Žadatel bere na vědomí, že zpracování dat je zpoplatněno dle sazebníku SZÚ. Na základě vyplněné žádosti bude žadatel informován o předběžné kalkulaci ceny.
  • Vyjádření dostane žadatel cestou adresy zdravust@szu.cz nebo přímo od odpovědného pracovníka, kterému byl požadavek zadán ke zpracování (kopie na zdravust@szu.cz). 
  • O požadavcích a jejich zpracování vede SZÚ záznam, kontaktem pro evidence je zdravust@szu.cz.

Případné podněty, prosíme rovněž na adresu zdravust@szu.cz