Směrnice WHO

Souhrn Směrnice Světové zdravotnické organizace – Hygiena rukou ve zdravotnictví

Státní zdravotní ústav upozorňuje na uveřejnění odborného materiálu, jenž představuje oficiální český překlad strategického dokumentu Světové zdravotnické organizace (s anglickým názvem „WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary“).


Státní zdravotní ústav upozorňuje na uveřejnění odborného materiálu, jenž představuje oficiální český překlad strategického dokumentu Světové zdravotnické organizace (s anglickým názvem „WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary“). Na tomto českém překladu se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR podílel i Státní zdravotní ústav. Obě instituce navzájem spolupracují také v rámci postupného zavádění obsahu zmíněného dokumentu do praxe.

Hlavním cílem zmíněného dokumentu je přispět k obecnému zlepšení stavu v oblasti hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, identifikovat problematické aspekty a zajistit monitoring stávající situace a případných změn v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

Souhrn Směrnice SZO – Hygiena rukou ve zdravotnictví