Kampaně a dny podporující zdraví

spoKOJENÍ

Státní zdravotní ústav za finanční podpory grantového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 1/16/PDD věnoval podpoře kojení interaktivní kampaň spoKOJENÍ. Souhrn informací z kampaně na podporu kojení viz. článek.


Státní zdravotní ústav za finanční podpory grantového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 1/16/PDD připravil pro rodiče nejmladších dětí interaktivní webovou kampaň spoKOJENÍ.

Jejím cílem bylo zvýšit informovanost rodičů o mimořádném významu kojení, představit problematiku z různých úhlů pohledu a motivovat maminky k dlouhodobému kojení.

Rodiče, kteří se do projektu zaregistrovali, dostávali na svou e-mailovou adresu postupně 10 zajímavých, graficky zpracovaných stručných textů, z nichž každý se věnoval jinému tématu souvisejícímu s kojením (např. významu kojení pro dítě, přínosu pro matku, specifikům růstu kojených dětí, vztahu kojení a ekologie, roli kojení v prevenci obezity, finančnímu přínosu kojení aj.). Informace byly zároveň zveřejňovány na webu projektu spoKOJENÍ, který byl v provozu po celou dobu kampaně.

Návštěvnost webových stránek byla velmi vysoká, za dobu konání kampaně přes 15 000 návštěv. Do projektu se zaregistrovali rodiče ze všech krajů České republiky s výjimkou kraje Karlovarského (tj. kraje s nejmenším počtem obyvatel). Kampaň zasáhla nejen rodiče největších měst (Praha, Brno, Ostrava) a krajských měst (např. Pardubice, Zlín), ale aktivně se účastnili i rodiče z menších obcí, včetně sídel s počtem trvalých obyvatel menším než 100.

Ke konci projektu měli zaregistrovaní rodiče možnost zkusit si krátký kvíz o kojení. Informace nabyté během kampaně všichni rodiče úspěšně využili a kvíz absolvovali bez chybných odpovědí. Úspěšní řešitelé byli odměněni drobnými dárky. Informace, které kampaň přinesla, jsou nadále zájemcům o problematiku kojení k dispozici zde