SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Zdravotní gramotnost
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravotní gramotnost

Předkládaná publikace přináší, vedle teoretického modelu zdravotní gramotnosti, řadu inspirativních příkladů, jak lze na úroveň zdravotní gramotnosti efektivně působit. Důležitá jsou rovněž empirická data z výzkumu, který se realizoval v osmi zemích Evropské unie na počátku předchozí dekády, a který inspiroval řadu dalších zemí v Evropě i mimo hranice evropského regionu k jeho zopakování. Zdravotní gramotnost je vnímána jako klíčová determinanta zdravotního stavu a spotřeby zdravotní péče.


Zdravotní gramotnosti je rovněž věnována rostoucí pozornost akademického výzkumu a zdravotní politiky. V mnohých zemích Evropské unie i v zámoří byly připraveny národní i regionální plány zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti a jsou ověřovány účinné intervenční strategie v oblasti školství, v působení na jednotlivé populační skupiny, na chronicky nemocné osoby i osoby ze sociálně vyloučených oblastí.

V České republice se, s využitím této metodologie, realizoval první reprezentativní výzkum úrovně zdravotní gramotnosti české populace v roce 2015. V závěru tohoto textu je parafráze článku publikovaného v Časopise lékařů českých a shrnuje nejdůležitější zjištění realizovaného výzkumu.

Výsledky studie nás utvrdily v přesvědčení, že problematika zdravotní gramotnosti má být zahrnuta do všech zdravotně politických dokumentů, včetně Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 a dalších dokumentů zaměřených na jednotlivé oblasti zdravotní péče.

Průběžně se realizují intervenční projekty zaměřené na zlepšování zdravotní gramotnosti, tedy rozhodování ve prospěch zdraví.

V současné době, kdy je celý svět zasažen pandemií nového koronaviru, důležitost zdravotní gramotnosti obyvatel vystupuje ještě výrazněji do popředí: jedině „zdravotně gramotný“ jedinec je schopen vyhledat skutečně validní informace o nákaze, porozumět jim a posoudit je, a na jejich základě se kompetentně rozhodnout.

Zdravotní gramotnost - Solidní fakta Zdravotní gramotnost - Solidní faktaNahoru