Informace o programu autorizace

Autorizační návody

Tyto autorizační návody upravují způsob splnění Podmínek pro udělení autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Autorizační návody, které jsou podtržené (např. AN 01/03), jsou neprodejné a lze je po jejich otevření vytisknout. Ostatní autorizační návody je možno zakoupit na SZÚ.

AN 01/03 Požadavky na způsobilost auditorů pro účely autorizace laboratoří podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
AN 01/03 – příloha Etický kodex experta vykonávajícího audity v rámci autorizace

AN 02/03 verze 2

Požadavky, které musí splňovat protokol o autorizovaném měření nebo laboratorním vyšetření
AN 03/03 Validace při autorizovaných měřeních nebo laboratorních vyšetřeních pro účely ochrany veřejného zdraví
AN 04/03 Požadavky, které musí splňovat standardní operační postup pro vzorkování nebo měření v terénu
AN 05/03 Požadavky, které musí splňovat standardní operační postup pro laboratorní vyšetření
AN 06/03 verze 2 Stanovení rozsahu vzorkování,měření a vyšetření a způsob uvádění základního hodnocení nebo odborných interpretací výsledků autorizovaných měření nebo vyšetření
AN 07/03 Seznam závazných a doporučených předpisů pro účely autorizace laboratoří podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
AN 08/03 Odhad nejistoty výsledků kvantitativních chemických analýz
AN 09/03 Odhad nejistoty výsledků kvantitativních mikrobiologických vyšetření
AN 10/03 Odhad nejistoty výsledků fyzikálních měření
AN 11/03 Požadavky na zařízení, přístroje a pomůcky pro vzorkování, měření a vyšetření
AN 12/03 verze 2 Kontrolní činnost a audity pro účely autorizace laboratoří podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů + přílohy
AN 13/03 verze 2 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře
AN 14/03 verze 3 Autorizující osobou doporučené zdroje informací pro hodnocení zdravotních rizik
AN 15/04 verze 5 Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku
AN 16/04 verze 6 Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě
AN 17/15 Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší

Nahoru