Informace o programu autorizace

Mezilaboratorní porovnávání

Laboratoře autorizované dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny podle ustanovení §83c odst. 4 zákona účastnit se mezilaboratorního porovnávání (MPZ) týkajícího se autorizačních setů, pro které jim bylo uděleno Osvědčení o autorizaci.

Pro zajištění účasti v MPZ je možno využít i mezilaboratorních porovnávání uvedených v plánu MPZ na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci (www.cai.cz )