Informace o programu autorizace

Odborné předpisy a normy upravující požadavky na měření/vyšetření v ochraně veřejného zdraví

Požadavky  jsou uvedeny přímo  na webových stránkách příslušných národních referenčních laboratoří (NRL) či pracovišť(NRP) :