Informace o programu autorizace

Sazebník autorizující osoby

Sazebník autorizující osoby

Platnost: 1. 2. 2024

Autorizace laboratoří:

a)     registrační poplatek ……………………………………………………………….          5 540,- Kč

(při žádosti o vydání Osvědčení o autorizaci a při žádosti o prodloužení doby platnosti Osvědčení o autorizaci)

b)      poplatek za každý přihlášený set …………………………………………..          2 220,- Kč

(příp. za každý set posuzovaný při kontrolním auditu v době platnosti vydaného Osvědčení o autorizaci)

c)      poplatek za jednu hodinu činnosti auditora …………………………….          880,- Kč

d)      cestovní výdaje auditorů při auditech na místě dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Tyto sazby platí i pro vyúčtování úplaty v případě odstoupení od smlouvy

Autorizace v oblasti hodnocení zdravotních rizik:

A) přidělení přístupového hesla ke studijním materiálům k „Přípravnému kurzu ke zkoušce HRA“…………………………………………………………………560,- Kč

B)  registrační poplatek ………………………………………………….………………… 1 670,- Kč

(při žádosti o vydání Osvědčení o autorizaci a při žádosti o prodloužení doby platnosti Osvědčení o autorizaci)

C)    poplatek za každý přihlášený set

– za činnost zaměstnanců autorizující osoby…………………………………….. 1 100,- Kč

(při žádosti o vydání Osvědčení o autorizaci a při žádosti o prodloužení doby platnosti Osvědčení o autorizaci)

– za činnost členů zkušební komise – zkoušky a kontrolní činnost………………………………………………… 1 100,- Kč/rok

 Autorizační návody: otevřít zde

Společné pro laboratoře a HRA:

  1. konzultační činnost ……………………………………………………      880,- Kč/hod
  2. poskytnutí dokumentů týkající se autorizace uveřejněných na www.szu.cz/autorizace podle specifikace objednavatele v tištěné podobě …. 1,50Kč/1str.  jednostranného tisku,  2, – Kč/1 str. oboustranného tisku

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nahoru