Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

V této sekci lze nalézt plán programů způsobilosti na aktuální rok. Dále jsou zde uvedeny vždy odkazy na základní informace k pořádaným programům a předběžná přihláška.


Programy zkoušení způsobilosti pro ovzduší v roce 2024

  • Informace k pořádaným PT v roce 2024 – INFORMACE
  • Předběžná přihláška na PT pořádané ESPT v roce 2024 – PŘIHLÁŠKA

Aktuální informace k probíhajícím programům

PT#O/1/2024 – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků

INFORMACE a PŘIHLÁŠKA – zašlete prosím vyplněnou přihlášku do 29. 2. 2024, naskenovanou e-mailem na adresu: vera.vrbikova@szu.cz nebo poštou na adresu: Ing. Vrbíková, SZÚ, Šrobárova 49/48, Praha 10 – 100 00.

Vydávání vzorků proběhlo dne 19. 3. 2024 od 9 do 15 hodin


PT#O/2/2024 – Stanovení aldehydů a ketonů sorpcí na trubičky s 2,4 dinitrofenylhydrazinem

INFORMACE  a PŘIHLÁŠKA – zašlete prosím vyplněnou přihlášku do 14. 5. 2024, naskenovanou e-mailem na adresu: vera.vrbikova@szu.cz nebo poštou na adresu: Ing. Vrbíková, SZÚ, Šrobárova 49/48, Praha 10 – 100 00.

Vydávání vzorků proběhne dne 21. 5. 2024 od 9 do 15 hodin