Coronaviry

Algoritmus vyšetření MERS-koronaviru

Aktualizovaná verze (29.6.2015) organizace ošetření a laboratorního vyšetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí novým koronavirem (MERS-CoV)


 

Schéma laboratorního vyšetření a ošetření pacientů Schéma laboratorního vyšetření a ošetření pacientů (456,37 KB)