SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Výskyt infekcí v ČR » Možnost ohrožení lidského plodu parvovirosou B19
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Možnost ohrožení lidského plodu parvovirosou B19

Informace   NRL pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19


       Nejsou uvedeny detailnější údaje, jedná se o informaci. Pozornost možnosti ohrožení plodu virovou infekcí se přesouvá ze zarděnek na parvovirosu B19.

       Onemocnění hlášená jako jiné virové exantematické infekce dg.B08 , především pátá a šestá dětská nemoc, jeví pravidelně 5-6leté cykly. Rok 2008 se podle současných ukazatelů  jeví jako rok zvýšeného výskytu těchto onemocnění, ale co je výjimečné, po mnoha letech také jako rok s velkým nárůstem počtu těhotných. V této době zvýšené natality se objevuje  zájem o informace a vyšetření žen v souvislosti s těhotenstvím a možným ohrožením plodu parvovirosou B19.

        Infekce parvovirem B19 během těhotenství může vést k nepříznivým následkům, potratu nebo neimunnímu hydropsu plodu. Transplacentární přenos viru a následná infekce plodu způsobuje náhlou inhibici erythropoesy, která může vést k těžké anemii a smrti plodu. Neimunní hydrops plodu je způsoben funkčním selháním infikovaných jater, hlavního krvetvorného orgánu plodu a je charakterizován těžkou anémií, hypoalbuminemií, zduřením těla a městnavým selháním srdce s případným fatálním koncem.    

     Sérologicky je asi polovina těhotných vnímavá k parvovirové infekci. K vertikálnímu přenosu infekce dochází asi u 30% těhotných, které jsou infikovány parvovirem B19 a  riziko úmrtí plodu je 5-9%. Větší riziko vzniku hydropsu plodu provází nákazu ve druhém trimestru.  Parvovirus B19 se zřejmě podílí na 10-20 % ze všech případů hydropsu plodu u těhotných žen vnímavých k infekci. Riziko je největší v epidemických letech a koreluje s frekvencí styku těhotné s dětmi. Většina infekcí parvovirem B19 u těhotných však nevede ke ztrátě plodu a vývojové vady prokázány nebyly.

Na parvovirovou infekci je třeba myslet ve všech případech chronické anemie a akutní erytroblastopenie v dětském věku či neimunního hydropsu plodu.  

      Podle kumulativní nemocnosti vybraných hlášených infekcí v ČR za období leden až květen 2008 je v porovnání se stejným obdobím roku 2007 (574 : 373 případům, index 2008/2007 = 1,54)  patrný 50%ní vzestup onemocnění zařazených pod MNK B08 - jiné exantematické infekce, který zřejmě souvisí se zvýšeným výskytem parvovirosy B19.    

       Ne všichni dětští lékaři, gynekologové a genetici při výskytu exantematického onemocnění ženy těhotné, plánující těhotenství, či  jejich dítěte nebo jiného jejich kontaktu

na toto nebezpečí pomyslí.  Navrhuji, aby toto nebezpečí bylo výše uvedeným specialistům připomenuto. 

       Kontakt v případě dotazů a připomínek : smelhausova@szu_cz

 

Nahoru