Neinfekční nemoci

Rizikové faktory životního stylu

Na vzniku a vývoji chronických neinfekčních onemocněních, jako jsou kardiovaskulární (srdečně cévní), nádorová a metabolická, se do velké míry podílí životní styl.  Mezi tato onemocnění patří v první řadě onemocnění. Nejvýznamnější rizikové i ochranné faktory jsou u těchto onemocnění podobné.  Uplatněním zdravého životního stylu by bylo možné zabránit až 80 % předčasných úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění.