SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » V ČR nadále dominuje SARS-CoV-2 varianta delta...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

V ČR nadále dominuje SARS-CoV-2 varianta delta a její subvarianty

Z hlediska zastoupení variant viru SARS-CoV-2 v ČR se situace prakticky nemění, dominuje varianta delta a její subvarianty. V rámci Evropy se začíná objevovat další subvarianta delty, označovaná AY 4.2. V ČR laboratoře zatím zachytily tři pozitivní vzorky AY 4.2. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se na tuto subvariantu nyní zaměřuje a zjišťuje, zda může být odolnější proti očkování či léčbě.


„Ostře sledované je nyní chování subvarianty AY 4.2, jejíž výskyt mírně narůstá v evropských zemích, například ve Velké Británii. Podle dostupných výsledků studií tato subvarianta vykazuje vyšší transmisibilitu, neboli snadnější přenos, ale přibližně stejnou odolnost vůči virus-neutralizačním protilátkám jako ostatní subvarianty delta. Zvýšení této odolnosti může vykazovat varianta nesoucí navíc i mutaci E484K. Metodický pokyn Národní referenční laboratoře SZÚ na situaci reaguje a doporučuje sledovat výskyt E484K při testech metodou diskriminační PCR. Tato kombinace se ale zatím v sekvenovaných pozitivních vzorcích v ČR neobjevila,“ upřesnila ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

„České laboratoře v rámci mutace delta celogenomově sekvenovali celkem 7 176 vzorků a v žádném z nich dosud nenašly subvariantu E484K,“ potvrdila také vedoucí Národní referenční laboratoře RNDr. Helena Jiřincová.

V období od 2. 11. do 12. 11. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data z 56 047 provedených testů diskriminační PCR z celkem 80 laboratoří. Na variantu delta a její subvarianty připadá přibližně 98 % pozitivních případů.

Za rok 2021 bylo k 12. 11. v ČR celogenomově sekvenováno 13 110 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 1000 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 12. říjnem a 12. listopadem. Podíl původní varianty delta za toto období je 9,0 %. A zaznamenáváme nadále nárůst subvariant delta varianty. Největší podíl v pozitivních vzorcích má subvarianta AY.43 na kterou připadá 41,3 % detekcí.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

SARS CoV 2 podrobná zpráva 12. 11. 2021 SARS CoV 2 podrobná zpráva 12. 11. 2021

Nahoru