Botulismus

Kojenecký botulismus – Irsko (Dublin), Clostridium butyricum, želva jako domácí mazlíček

Ve zprávě jsou popsány 2 případy kojeneckého butulismu vyvolaného Clostridium butyricum produkujícím botulinní neurotoxin typu E (BoNT/E).


Ve zprávě jsou popsány 2 případy kojeneckého butulismu vyvolaného Clostridium butyricum produkujícím botulinní neurotoxin typu E (BoNT/E). Děti ve věku 11 dnů odmítaly pití, byly letargické, hypotonické, s dilatovanými zornicemi, bez vybavitelných reflexů. Ve stolici byla prokázána přítomnost C. butyricum BoNT/E. Děti se uzdravily po léčbě, která zahrnovala i  nitrožilní podání antibotulinního imunoglobulinu (BIG-IV). C. butyricum BoNT/E bylo izolováno z vody, ve které přebývali domácí mazlíčci – želvy nádherné žlutolící (Trachemys scripta scripta). V prvním případě byly želvy v domácnosti kojence, ve druhém případě příbuzný dítěte krmil želvu předtím, než krmil dítě. Isoláty C. butyricum ze stolice dětí a ze zásobníku vody pro želvy vyšetřené molekulární typizací byly totožné.

V minulosti byla zdrojem kojeneckého botulismu vyvolaného C. butyricum BoNT/E ve Velké Británii želva, která žila v domácnosti dítěte. V případě irských dětí je pravděpodobné, že zdrojem onemocnění vyvolaného Cl. butyricum BoNT/E jsou s největší pravděpodobností také želvy chované doma.

Tyto případy poukazují na to, že hadi a želvy nejsou vhodnými domácími zvířaty pro děti mladší 5 let a je důrazně doporučováno důkladné mytí rukou po kontaktu s těmito zvířaty. Želvy jsou také často zdrojem onemocnění salmonelózou, studenokrevní obratlovci mohou přenášet i leptospirózu.

www.promedmail.org

datum: 20.1.2015

zdroj: Barf Blog

abstrakt článku: Shelley EB, O´Rourke D, Grant K, et al: Infant botulism due to_C. butyricum_type E toxin: a novel enviromental association with terrapins. Epidemiol Infect. 2015;143(3): 461-9.doi:10.1017/S0950268814002672.-Mod.LL)