Burkholderia

Nákaza Burkholderia cepacia u pacientů JIP v Německu

Počínaje červencem 2008 byl ve dvou německých nemocnicích na severu země detekován výskyt nozokomiální nákazy Burkholderia cepacia u 34 pacientů jednotek intenzivní péče, z nichž u pěti došlo na základě této infekce k rozvoji pneumonie.

Epidemiologické šetření prokázalo kontaminaci Burkholderia cepacia na nesterilních rukavicích pro mokré umývání pacientů (Innovate GmbH, AM Care washing gloves fast&fresh, šarže 0816302 a 0821803), exportované francouzským distributorem. Je pravděpodobné, že pacienti byli nákaze exponováni během mytí, při kterém personál používal výše uvedené rukavice.

Ve zprávě je upozorněno na to, že mytí imunitně oslabených pacientů v nesterilních rukavicích není obecně doporučováno.

Příslušné informace budou zaslány také do systému Rapid Alert System for Non-Food Products (RAPEX).

V současné době nejsou žádné signály o tom, že by mohly být postiženy i jiné země než Německo a Francie.

(Zpracováno podle zprávy RKI z 16.10. 2008)

 

Dodatek:

Burkholderia cepacia

  • Méně běžný druh
  • Aerobní gramnegativní tyčka
  • Podmíněný patogen
  • Původce nozokomiálních nákaz (transplantace, urogenitální trakt)
  • Vysoká rezistence vůči některým dezinfekčním prostředkům
  • Obtížné léčitelné – rezistence na antibiotika

MUDr. Kateřina Fabiánová