Clostridiové infekce

Nákaza Clostridium novyi u injekčních narkomanů v Anglii

Britská Health Protection Agency ve své zprávě z 23. 7. 2008 upozorňuje na dva případy infekce Clostridium novyi, které byly od začátku června tr. zaznamenány u injekčních narkomanů z jihovýchodní Anglie. Jeden z postižených na následky nákazy zemřel, druhý nemocný je léčen pro absces v místě aplikace drog. Obě postižené osoby náleží k IDU aplikujícím si heroin subkutánně injektorem (skin popping). Původce Clostridium novyi byl konfirmován v obou případech referenční laboratoří Centra pro infekční nemoci Health Protection Agency.

Nákaza Clostridium novyi se vyskytuje vzácně, nicméně byla popsána jako příčina epidemie v roce 2000, která proběhla mezi narkomany v Anglii aplikujícími si drogy stylem skin popping. Tato hromadná nákaza se dává do vztahu k užívání neobvykle čistého heroinu, při jehož aplikaci je nutné použít více kyseliny citronové k přípravě injekce. Kombinace vlivu zvýšeného tlaku kyseliny citronové a metody aplikace skin popping poskytuje dobré podmínky pro anaerobní pomnožení clostridií, které mohou být obsaženy v kontaminovaném heroinu. Osoby postižené v popisované epidemii měly těžké projevy infekce kůže, v mnoha případech u nich stav progredoval v multiorgánová selhání a úmrtí na následky vlivu toxinů na organizmus.

Recentně komentované případy nákazy koincidují s hlášeními předávkování u sociálně slabých IDUs v jihovýchodní Anglii. To dává signál, že se zvyšuje frekvence užívání čistějšího heroinu a tím se zvyšuje také riziko dalších případů nákazy Clostridium novyi v daných souvislostech. Centre for Infections HPA uvítá jakékoliv zprávy o infekcích Clostridium novyi u IDUs v jiných zemích.