Coronaviry

Informace k novému koronaviru – možné zavlečení nákazy do ČR

U nového koronaviru není zatím znám ani primární zdroj infekce, ani možné cesty přenosu. Všechny pacienty zatím spojuje pouze pozitivní cestovní anamnéza – pobyt v Saudské Arábii, Kataru a/nebo Jordánsku.


Pravděpodobný případ – pacient ve vyšetřování:

osoba s akutní respirační infekcí, která má či měla horečku vyšší než 38°C, kašel

A

suspektní postižení plicního parenchymu (pneumonie, ARDS) doložené buď klinicky či rtg, a to jak samostatně, tak i s poškozením renálních funkcí (zvýšená hladina urey či kreatininu)

A

pobyt v zemích na Arabském poloostrově či v nejbližším okolí těchto zemí během posledních 10 dní před onemocněním

ILI kontakt:

osoba s různým stupněm postihu dýchacích cest, která měla během uplynulých 10 dní těsný kontakt s pacientem s potvrzenou infekcí. V tomto případě je třeba dotyčnou osobu upozornit , aby po dobu 10 dní od posledního kontaktu s pacientem s potvrzenou infekcí sledovala svůj zdravotní stav a v případě zhoršení klinických příznaků vyhledala ošetření na infekční klinice Nemocnice Na Bulovce.

Cluster

jakýkoliv cluster (tedy výskyt u dvou a více osob) pacientů s těžkou respirační infekcí, kde nebyl diagnostikován žádný pravděpodobný původce, a to bez ohledu na cestovní anamnézu.

Zdravotničtí pracovníci

ti, kteří pečují o pacienty s těžkou akutní respirační infekcí, a u nichž se vyvinula pneumonie s neobjasněným původcem, bez ohledu na cestovní historii.

Těsný kontakt:

Péče o pacienta v nemocnic, péče v rámci rodiny, pobyt na stejném místě jak pravděpodobný či potvrzený případ.

Biochemické vyšetření

Provádět v režimu BL2

Práce s živým virem, izolace viru v tkáňové kultuře

Provádět v režimu BL3

Desinfekce:

Virus je obalený, lze použít běžné desinfekční prostředky: chlorové preparáty, peroxidové sloučeniny, alkohol, kvartérní amoniové a fenolové sloučeniny vždy v souladu s pokyny výrobce.

V případě podezření na infekci novým koronavirem prosím kontaktujte Nemocnici Na Bulovce – ambulance s  nepřetržitým provozem: 266082600, 266082362.

Laboratorní vyšetření:
Zajistí NRL pro chřipku

  • Je nutné odebrat nasopharyngeální výtěr do virologického transportního média (média speciálně pro toto vyšetření jsou k dispozici v NRL pro chřipku v SZU či ve v nemocnici na Bulovce)
  • Pokud to situace dovolí, odebrat i BAL, event. sputum
  • 5 ml srážlivé krve

ODESLAT v TROJITÉM OBALU DO NRL PRO CHŘIPKU, ZASLÁNÍ DOMLUVIT NA TELEFONECH: 267082400, 2402 Mobilní pohotovostní číslo s nepřetržitým provozem: 724 362 602

 

MUDr Hana Roháčová
PhD MUDr Martina Havlíčková, CSc
MUDr Sylvie Kvášová
MUDr Jan Kynčl, PhD