Coronaviry

Informace k výskytu nového koronaviru

Dne 13. února 2013 Agentura pro ochranu veřejného zdraví v Anglii oznámila další případ výskytu nového koronaviru. V současnosti je evidováno 11 osob s touto infekcí, která se klinicky manifestuje jako závažné onemocnění dýchacího ústrojí a plic (z toho 5 úmrtí). Prvních deset případů má v cestovní anamnéze uveden pobyt v Saudské Arábii, Kataru nebo Jordánsku. Poslední nemocný v poslední době v zahraničí nepobýval, byl však v úzkém osobním kontaktu s předchozím nemocným, což naznačuje možný přenos z osoby na osobu.

Výskyt nového koronaviru je zřetelné odlišný od koronaviru, který v roce 2003 způsobil onemocnění SARS. Prozatím není známa cesta přenosu a ani zdroj nového koronaviru. I když byl mezi výše uvedenými případy zaznamenán pravděpodobně i mezilidský přenos, tak nebezpečí nákazy interhumánním přenosem lze považovat zatím za nízké.

Stávající studie nevylučuje, že tyto nové viry lze nalézt i v jiných státech světa.

Národní referenční laboratoř pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze je na diagnostiku nového koronaviru v případě potřeby připravena. V ČR dosud nebyl žádný případ této infekce zaznamenán.

Zdroj ECDC, HPA