Chagasova nemoc (americká trypanosomiáza)

Chagasova choroba: od objevu k celosvětovému zdravotnickému problému

2. 7. 2019 vyšel v časopise Frontiers in Public Health rozsáhlý přehledový článek zabývající se problematikou Chagasovy nemoci v souvislosti s narůstající celosvětovou migrací a možností zavlečení onemocnění do neendemických zemí.


Chagasova nemoc (CD) je antropozoonóza způsobená provokem Trypanosoma cruzi, přenašečem nákazy jsou ploštice, k nákaze dochází trypomastigoty, které jsou přítomny ve výkalech sajících ploštic.

Ve vysoce endemických zemích je popsán přenos infekce nejen při poštípání štěnicí, ale i potravou – popsány jsou epidemie po požití kontaminovaných plodů açai  nebo po pití šťávy z cukrové třtiny, která byla kontaminována T. cruzi.

Akutní onemocnění probíhá často asymptomaticky nebo oligosymptomaticky s teplotou, nechutenstvím a tachykardií. Tyto příznaky u 90 % nakažených spontánně ustoupí. U 30 – 40 % nemocných může onemocnění progredovat do chronicity s postižení nervového, srdečního a trávicího traktu. Onemocněním je postiženo kolem 6-8 miliónů osob, onemocnění vede každoročně asi k 50 000 úmrtí.

CD zůstává závažným problémem veřejného zdraví ve většině latinskoamerických zemí. V posledních desetiletích je v souvislosti s migrací osob z endemických do neendemických oblastí potřeba věnovat pozornost této nemoci i v neendemických oblastech jako je severní Amerika, Evropa, Austrálie a Japonsko, kde může dojít k přenosu onemocnění prostřednictvím krevní transfuze, transplantací orgánů nebo vertikálně z matky na dítě.

V roce 2017 byly osoby z Latinské Ameriky a Karibiku druhou nejpočetnější skupinou mezinárodních migrantů (po Asii) – mimo místo svého narození žilo 32 miliónů lidí; v USA asi 25 miliónů a Evropě 5 miliónů (nejvíce ve Španělsku – do roku 2009 zde bylo diagnostikováno 4 290 případů CD, ale předpokládá se, že 94 – 96% případů diagnostikováno nebylo), jednotlivé případy onemocnění byly diagnostikovány i v Itálii, Francii, Velké Británii a Švýcarsku.

Zdroj:

Front. Public Health, 02 July 2019 | https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00166