Cholera

Cholera – aktuální situace ve světě, informace platné ke dni 18. února 2022

rozvolněním protiepidemických opatření, která lze očekávat v jarních a letních měsících, a předpokládaným opětovným nárůstem cestování považujeme za přínosné shrnout aktuální informace o současné situaci výskytu cholery ve světě. Cholera je endemická v řadě zemí světa, zejména v Asii a Africe. V souvislosti s pandemií covid-19 a zhoršující se socioekonomickou situací se její výskyt v některých oblastech významně zvýšil. V zemích Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru se vyskytují jen ojedinělé případy onemocnění cholerou, jedná se především o importy ze zemí s výskytem cholery. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(3): 109–116

Cholera – aktuální situace ve světě, informace platné ke dni 18. února 2022