Cholera

Epidemie cholery v Alžírsku, 2018

Do 30. srpna 2018 bylo v Alžírsku detekováno 74 potvrzených případů onemocnění cholerou ze šesti pobřežních oblastí na severu země. Jedná se o první epidemii cholery v Alžírsku po více než dvaceti letech.


(Souhrn informací Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí publikovaného online 7. září 2018: cholera-algeria-rapid-risk-assessment-september-2018

Případy byly hlášeny jak ve venkovských, tak v městských oblastech, včetně hlavního města Alžíru. V několika případech bylo potvrzeno Vibrio cholerae O1 sérotyp Ogawa. Vzhledem k počtu případů a jejich geografické distribuci lze předpokládat, že epidemie ještě není u konce.

Pro cestovatele ze zemí Evropské Unie a Evropského ekonomického prostoru (EU/EAA) je při dodržení základních preventivních hygienických opatření riziko onemocnění velmi nízké. Riziko importu onemocnění do zemí EU/EAA je rovněž považováno za velmi nízké a riziko rozšíření epidemie cholery v zemích EU je, vzhledem k vysokým hygienickým standardům a velmi vysoké úrovni zdravotní péče, považováno za zanedbatelné.

Cestovatelé do oblastí v současné době postižených cholerou by měli dodržovat základní hygienické návyky, pít pouze balenou, převařenou nebo chlorovanou vodu, pravidelně si mýt ruce (obzvláště po použití toalety a před jídlem), pečlivě umývat ovoce a zeleninu před požitím pitnou vodou (pokud je to možné, je vhodné ovoce i zeleninu oloupat), jíst pouze dostatečně tepelně upravená jídla a měli by se vyvarovat konzumace potravin a nápojů s ledem, zmrzlin a syrové nebo nedostatečně tepelně upravené stravy (např. mořské plody). Cestovatelům je rovněž doporučeno před cestou vyhledat odborné poradenství kliniky cestovní medicíny s ohledem na možná rizika onemocnění v cílové destinaci. Očkování proti choleře je primárně doporučeno zdravotnickým a jiným krizovým pracovníkům, u kterých se předpokládá přímý kontakt s nemocnými osobami. Pro běžné cestovatele je dostatečná nespecifická prevence (hygienická opatření).

Osoby se silným vodnatým průjmem by měli okamžitě vyhledat lékařskou péči. Zdravotníci v zemích EU/EAA by měli u cestovatelů vracejících se z Alžírska v rámci diferenciální diagnostiky průjmu pomýšlet také na onemocnění cholerou. V České republice je cholera povinně hlášeným onemocněním.

POZNÁMKA:
Cholera je akutní střevní onemocnění vyvolané bakterií Vibrio cholerae. Epidemie cholery se vyskytují dodnes v řadě států z tropických oblastí. V zemích EU/EEA se cholera vyskytuje zřídka. Dva importované případy v České republice byly v NRL pro E. coli a shigely (NRL/ECS), SZÚ, potvrzeny před 16 lety, kdy dva mladí muži (24 a 29 let) si přivezli choleru z Indie, resp. z Thajska. Poslední importovaný případ cholery byl zaznamenaný v ČR v roce 2017 u 30leté ženy hospitalizované po návratu z ostrova Zanzibar s těžkým průběhem průjmového onemocnění. Kmen byl identifikován jako Vibrio cholerae O1, sérotyp Ogawa.

Více informací o posledním případu cholery importovaném do ČR ke stažení online zde: cholera