Cholera

Informace o epidemiologické situaci na Haiti

Zpráva MZ ČR


K datu 25.10.2010 je podle informací Světové zdravotnické organizace hlášena epidemie cholery na Haiti v oblasti Artibonite a Centre.

Celkem je zaznamenáno 3342 případů z toho 259 úmrtí. Z celkového počtu úmrtí bylo laboratorně potvrzena izolace gramnegativní bakterie Vibrio cholerae O1, sérotyp Ogawa. Nelze vyloučit zvýšení výskytu této infekce v souvislosti se sníženými hygienickými podmínkami na Haiti.

V případě cholery je zdrojem nákazy výhradně nemocný člověk a nákaza se přenáší kontaminovanou vodou, stolicí nebi zvratky nemocného člověka. Průběh onemocnění je různý, v některých případech se příznaky onemconění vůbec neprojeví, jindy může nemocný trpět silným průjmem, zvracením a oběhovým selháním.

Světová zdravotnická organizace doporučuje používat jen pitnou vodu, dodržovat osobní hygienu a dbát na správné zacházení s potravinami.

 

Pozn.

Z tiskové konference PAHO (Pan American Health Organization) 2.11.2010:

Počet případů cholery podle očekávání expertů stoupl, nemocných je přes 4700 (337 úmrtí). Případy byly potvrzeny ze tří provincíí – Artibonite, Central a West. Pravděpodobné případy jsou hlášeny z dalších provincií – North, Northwest a Northeast.