Cholera

Výskyt cholery v Jemenu, Keni a Nigérii

WHO informuje o výskytu cholery v Jemenu, Keni a Nigérii. Převzato z webu Ministerstva zdravotnictví ČR.


Jemen

Od dubna do konce června tohoto roku bylo infikováno více než 362 000 lidí cholerou a přes 1817 osob onemocnění podlehlo. K vládní krizi v Jemenu se přidává i rostoucí zdravotní krize, která přesahuje kapacitu zdravotnického systému, a obyvatelé jsou vystaveni většímu riziku úmrtí.

Keňská republika – Keňa

Od počátku tohoto roku do konce června bylo hlášeno celkem 924 suspektních případů včetně 9 úmrtí. V současné době je ohnisko aktivní v pěti krajích: Garissa, Nairobi, Murang’a, Turkana a Harok. Hlavními faktory šíření onemocnění jsou: vysoká hustota obyvatelstva, migrace osob, nedostatečný přístup k pitné vodě a řádné hygieně.  Světová zdravotnická organizace nevydala žádné doporučení o omezení pro cestovní ruch a obchod.

Nigérie

K 30. červnu 2017 bylo hlášeno celkem 1558 onemocnění cholerou. Z toho bylo 13 případů laboratorně potvrzeno. Hlášeno je celkem 11 úmrtí. V současné době je zasaženo pět oblastí: Ilorin West, Ilorin South, Ilorin East, Moro a Asa. Špatné hygienické podmínky v uvedených obcích jsou jedním z predisponujících faktorů pro vypuknutí cholery. Dalším důležitým rizikovým faktorem je nedostatečný přístup k pitné vodě.

Světová zdravotnická organizace nevydala žádné doporučení o omezení pro cestovní ruch a obchod.

 

Zdroj:

  • WHO: http://www.who.int/cholera/en/
  • www.mzv.cz
  • mzcr.cz : http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vyskyt-cholery-v-jemenukeni-a-nigerii_13988_5.html