Chřipka

A (H7N9): Doporučení pro cestovatele a zdravotníky

Jedná se o dva překlady evropských dokumentů určených pro zdravotníky a cestovatele. Texty mají sloužit jako podklad pro tvorbu dalších národních dokumentů vyhovujících místním podmínkám.

A_H7N9_Navrh_Vyboru_Evropske_komise_pro_zdrav_bezpecnost_pro_cestovatele

A_H7N9_Navrh_Vyboru_Evropske_komise_pro_zdrav_bezpecnost_HCWs