Chřipka

„Australská chřipka“ – informace z NRL pro chřipku

Vzhledem k aktuálnímu zájmu médií poskytujeme následující komentář k tématu „australské chřipky“.


V letních měsících 2017 (období typické pro epidemii chřipky na jižní polokouli) proběhla v Austrálii poměrně explozivní epidemie způsobená především subtypem A/H3N2 – epidemie vrcholila ve 33. KT 2017 (varianta A/Hong Kong/4801/2014-like virus). Na nemocnosti se však podílela i chřipka B (druhá vlna epidemie) a zcela minoritně i subtyp A/H1N1.

Byla zaznamenána nejvyšší incidence chřipky od pandemické vlny 2009, avšak s výraznými rozdíly mezi jednotlivými oblastmi Austrálie. Východní přímořské oblasti byly zasaženy znatelně více v porovnání se západní Austrálií, kde se nemocnost nevymykala obvyklým hodnotám a některé sledované indikátory byly dokonce nižší nežli v letech 2015 a 2016.

Ačkoliv byl k hospitalizaci přijat více jak dvojnásobek osob v porovnání s pětiletým průměrem, průběhy infekcí nebyly výrazně závažnější. Tento nárůst  spíše reflektoval větší počet případů jako takových, z nichž se odvíjel segment hospitalizovaných. Na nárůstu absolutního počtu případů se mimo jiné podílela i stále se zlepšující laboratorní diagnostika.

Počet úmrtí v absolutních číslech byl samozřejmě výrazně vyšší, nicméně po statistickém zpracování se výrazněji nevymykal dlouhodobému trendu (počet úmrtí na počet prokázaných případů infekce). Fatální průběhy postihovaly především starší osoby, což je pro chřipku a zejména subtyp A/H3N2 charakteristické.

Incidenci výskytu chřipky v Evropě sleduje vyjma Světové zdravotnické organizace i Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC), do obou databází ČR prostřednictvím SZÚ pravidelně každotýdenně poskytuje virologická i epidemiologická data. Současná situace v Evropě naznačuje počínající epidemie v některých státech, publikovaná data (www.flunewseurope.org) jsou zatím porovnatelná s předchozími epidemickými sezónami. O výskytu chřipky u nás i v zahraničí pravidelně informujeme formou každotýdenních zpráv.

 

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.

Vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění