Chřipka – sezóna 2008/2009

Aktuálně k vlastnostem viru v letošní chřipkové epidemii

Virus chřipky se dělí na typ A, B a C.

Typ C způsobuje jen mírné infekce povětšinou u dětí, proto jej uvádíme pouze pro úplnost a dále jej zmiňovat nebudeme.

Typ A je epidemiologicky nejzávažnější a  dělíme jej na různé subtypy, u člověka konkrétně na dva: H1N1 a H3N2.

Typ B do subtypů dělen není. Jako dominující epidemický kmen se většinou uplatní pouze jeden ze jmenovaných vyvolavatelů chřipkové infekce u člověka, tj. buď subtyp A(H1N1) nebo subtyp A(H3N2), anebo B. Zbylí dva zástupci pak cirkulují pouze v omezené míře nebo vůbec.

Ve výskytu se typy, respektive subtypy chřipkového viru cirkulaci obvykle střídají. V loňském a v předloňském roce se uplatnil především subtyp A(H1N1) a typ B, proto se logicky vytvořil prostor pro větší rozšíření subtypu A(H3N2).

NEJEDNÁ SE TEDY O NOVÝ VIRUS, ALE O ZNÁMÉHO VYVOLAVATELE CHŘIPKOVÉ INFEKCE (subtyp A(H3N2) se jako vyvolavatel lidských infekcí uplatňuje již 40 let!). Situace je zcela standardní, letošní epidemický kmen přesně odpovídá svému prototypovému zástupci ve vakcíně.

MUDr. Martina Havlíčková, CSc., vedoucí NRL pro chřipku