Chřipka – sezóna 2008/2009

Aktuální informace o chřipkové epidemii v ČR – 6.2.2009

V 6.týdnu 2009 se počty nemocných s akutní respirační infekcí včetně chřipky zvýšily o 2%, nemocnost je ve výši 1837 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejvyšší vzestup počtu nemocných byl evidován u osob starších 60 let (+11%), následovala skupina dospělých ve věku 25-59 let (+3%). U dětí se počty nemocných téměř nezměnily, nicméně je třeba vzít v úvahu, že v některých krajích ČR počínaje tímto týdnem začaly jarní prázdniny.

Aktuální čísla svědčí o tom, že chřipková epidemie v ČR dále postupuje. Je možné, že se již pohybuje poblíž svého vrcholu. Nejvyšší nemocnost (2184 na 100 000) je hlášena ze Zlínského kraje, nemocnost nad 2000 je dále evidována v krajích Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském.

V ČR jsou i nadále zjišťovány vysoké počty laboratorních průkazů chřipky ve vyšetřených vzorcích (předběžná data z NRL za 6.týden = 40% pozitivních záchytů). Naprostá většina identifikovaných kmenů je subtyp A(H3N2), který odpovídá variantě obsažené ve vakcíně.

V západní části Evropy se chřipková aktivita již začíná snižovat, ve střední a východní části Evropy se chřipková epidemie nadále rozšiřuje.

Hlaseni_ARI_2009_06

 

 

 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.