Chřipka

Komentář k aktuální epidemii chřipky v USA

Nárůst počtu nemocných s chřipkou a nárůst pozitivních průkazů chřipky v USA je registrován již od konce roku 2017.


Nástup epidemie v USA byl o několik týdnů dříve než v Evropě. Dominujícím epidemickým kmenem je v USA – na rozdíl od Evropy – typ A, subtyp A/H3N2.

Komentar_k_chripce_v_USA_7.2.2018