Chřipka

Komentář NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění k článku uveřejněném v MF DNES 5.2.2015

„Chřipka kosí Pražany“

V tomto článku se uvádí některé údaje, jež neodpovídají skutečnosti.

Jako Národní referenční laboratoř nemůžeme souhlasit s tvrzením, že chřipku lze „jednoznačně určit krevními testy až po třech týdnech. „Krevní test“ v tomto případě znamená, že se jedná o průkaz protilátek, kde je opravdu nutná adekvátní doba mezi odběrem tzv akutního vzorku séra (první dny infekce) a tzv. rekonvalescentního vzorku séra (minimálně 10 dní od odběru prvního vzorku). Hodnotí se dynamika vzestupu protilátek. Při čtyř a vícenásobném zvýšení hladiny se nález hodnotí jako potvrzení proběhlé infekce.

Laboratorní diagnostika chřipky je však primárně zaměřena na průkaz virové nukleové kyseliny  v sekretu z dýchacích cest nemocného. Tuto formu diagnostiky provádí nejen NRL pro chřipku, ale v různém rozsahu i řada dalších virologických pracovišť v republice. Výsledek zaměřený na paralelní určení chřipky A i B může být k dispozici během několika hodin, v případě správného načasování odběru a rychlého doručení do laboratoře i týž den, kdy byl pacient k vyšetření indikován (NRL vyšetřuje v tomto režimu časného hlášení výsledků).

Komentovat musíme i tvrzení, že v minulém týdnu (tedy v 5. KT) byla v Praze pomocí testů zaznamenána chřipka u necelé sedmdesátky nemocných. V NRL pro chřipku bylo během uplynulého KT vyšetřeno 72 vzorků, z toho v 53 případech se prokázal virus chřipky. Nejednalo se však pouze o vzorky z Prahy, ale i z jiných regionů.  Celkem jsme v NRL během 5. KT shromáždili údaje o 263 vyšetřených pacientech, přičemž ve 102 případech bylo vyšetření pozitivní, vesměs na chřipku A, v malé míře pak na chřipku B či respirační synsyciální virus.  Jedná se o absolutní čísla, která představují ilustraci situace, fakticky je nemocných mnohonásobně více.

 

 

Vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění Státní zdravotní ústav, Praha