Aktuálně k výskytu chřipkového viru A/H1N1 – červen 2009

Aktuálně k výskytu chřipkového viru A/H1N1 k 11. 6. 2009

WHO 11.6. zvýšila stupeň pandemického ohrožení chřipkou A/H1N1 na stupeň 6. Pro jednotlivé státy to znamená aktivaci národních pandemických plánů.

Podle situačního hlášení ECDC z 11.6. v 17:00 bylo za posledních 24 hodin hlášeno 126 nových potvrzených případů onemocnění ze zemí EU a EFTA (nejvíce VB – 72 případů a Španělsko – 26 případů) a 1 224 případů onemocnění ze zemí ostatních (nejvíce Mexiko – 524 případů a Kanada – 532 případů).

Celkem je hlášeno 29 254 případů onemocnění, z toho 1 565 z 26 evropských států a 27 689 z ostatních států. Sekundární přenos je v Evropě hlášen u 567 nemocných.

Nákaza virem A/H1N1 probíhá s mírnými klinickými příznaky, úmrtnost je nízká (144 úmrtí mimo evropské země).

V České republice jsou dosud potvrzeny pouze 4 pozitivní případy s mírným klinickým průběhem.

Společné prohlášení českého předsednictví a Evropské komise k aktuálnímu vývoji výskytu chřipkového viru A/H1N1 a informaci k postupu WHO najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz .

Další informace najdete na stránkách:

www.ecdc.europa.eu

www.cdc.gov

http://www.who.int/en/

Zpracovala MUDr. Jitka Částková, 12.6.2009