Tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví k výskytu chřipky „Pandemic (H1N1) 2009“ v ČR – archiv

Aktualizované informace o potvrzených případech onemocnění virem „Pandemic (H1N1) 2009“ ke dni 27.1. 2010

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví


V Národní referenční laboratoři pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze bylo v době od posledního hlášení podávaného 20.1.2010 potvrzeno 27 nových případů nákazy virem Pandemic (H1N1) 2009. Celkem bylo v době od zahájení vyšetřování v NRL k dnešnímu dni, tj. 27.1.2010, potvrzeno 1397 případů této infekce.

Dle hlášení jednotlivých krajů bylo z ostatních laboratoří, které rovněž provádějí virologické vyšetření na Pandemic (H1N1) 2009 za období 25.9.2010 – 21.1.2010 hlášeno 984 případů této infekce.

Celkem tedy v ČR evidujeme 2381 laboratorně potvrzených případů infekce virem Pandemic (H1N1) 2009.

Za poslední týden vzrostl počet úmrtí s prokázanou infekcí virem Pandemic (H1N1) 2009 o 12 případů. Celkem je v ČR ke dni 27.1.2010 evidováno 95 případů úmrtí. Bližší údaje o úmrtích uvádí níže připojená tabulka.

Ke 21.1. 2010 bylo v  ČR aplikováno 58428 dávek vakcíny proti viru Pandemic (H1N1) 2009.

Očkování nadále kontinuálně pokračuje.

Podrobný přehled o počtu očkovaných osob podle jednotlivých krajů je uveden níže v tabulce.

Přehled úmrtí u osob s prokázanou nákazou virem Pandemic (H1N1) 2009 v ČR

stav k 27.1.2010

Poř.č. Věk Pohlaví Základní onemocnění (dg.) Datum úmrtí Zařízení,

kde došlo k úmrtí

1. 31 Ž Chr. ren. insuf., Leidenská mutace 22.10.2009 KKN (nem. KV)
2. 43 M Akutní leukémie 12.11.2009 FNKV Praha
3. 42 M Obezita, hypertenze 13.11.2009 FN Ostrava
4. 56 M Chron. on. Srdce a ledvin 20.11.2009 KKN (nem. KV)
5. 42 M obezita 20.11.2009 FN Plzeň
6. 44 M 22.11.2009 Nem. Val. meziříčí
7. 62 M Leukémie, po chemoterapii 24.11.2009 VFN Praha
8. 48 Ž 25.11.2009 Nem. Havířov
9. 19 M Chr. bronch., mentální ret., malnutrice 26.11.2009 Nem. Kyjov
10. 58 M CHOPN, kardiostimulátor 26.11.2009 VFN Praha
11. 53 M Mnohočetný myelom 27.11.2009 VFN Praha
12. 21 Ž Kongenitální spinální svalová atrofie 28.11.2009 SNO (Opava)
13. 29 M obezita 28.11.2009 Nem. Mělník
14. 30 M 30.11.2009 Nem. Jičín
15. 63 M DM, ICHS, CHOPN, obezita 1.12.2009 Nem. UH
16. 64 Ž Imunodeficit, Wegenerova granulomatóza, dialýza… 23.11.2009 FN Brno
17. 57 M Stp. Transpl. ledviny 30.11.2009 IKEM Praha
18. 72 M Ca prostaty 1.12.2009 KKN (nem. KV)
19. 61 M Astma, CHOPN, obezita 23.11.2009 doma
20. 57 M Chron. on. srdce 30.11.2009 Nem. Cheb
21. 31 M Obezita 2.12.2009 FN Ostrava
22. 64 M Chron. lymfocytární leukémie 2.12.2009 FN HK
23. 62 M CHOPN, CHICHS, silikóza, ethylismus 2.12.2009 FTN Praha
24. 44 M Stp. transplantaci kostní dřeně 1/2009 3.12.2009 FN Plzeň
25. 35 M Kardiomyopatie, postrevmatický mitrální defekt 22.11.2009 FNM Praha
26. 50 M Stp. IM, kardiomyopatie 2.12.2009 Nem. Břeclav
27. 39 M Obezita, chr. bronchitis, hypertenze, fibrilace síní 1.12.2009 FTN Praha
28. 38 M 6.12.2009 Nem. v České Lípě
29. 61 M DM, CHOPN, hypertenze 5.12.2009 Nem. Sokolov
30. 38 M 7.12.2009 Nem. Karviná
31. 33 Ž v.s. revmatoidní artritida, akutní myokarditida 27.11.2009 Slovenská republika
32. 43 M Obezita 7.12.2009 Nemocnice Most
33. 54 M astma bronchiale 8.12.2009 Masarykova nem. Ústí nad Labem
34. 62 M obezita, DM, CHOPN, hypertenze 9.12.2009 Městská nem. Ostrava
35. 53 Ž Hypertenze, snížená imunita po prodělané pneumonii XII/2008, jaterní onem. 10.12.2009 FN Ostrava
36. 47 M 11.12.2009 Nem. v Rakovníku
37. 64 Ž Lymfatická leukémie, DM 11.12.2009 Nem. v Hořovicích
38. 71 M Stp. CMP, hypertenze, hydrops žlučníku 11.12.2009 Pardubická krajská nemocnice a.s.
39. 42 Ž Polymorbidita 16.12.2009 Nem. ve Zlíně
40. 39 M Hypertenze, obezita 14.12.2009 Nem. J. Hradec
41. 87 Ž Stp. CMP, ICHS s fisi, steatosa jater 13.12.2009 nem. Tábor
42. 55 Ž ICHS, AS univ., ICHDK, kachexie … 14.12.2009 Nem. v Mostu
43. 63 Ž Wegenerova granulomatóza 16.12.2009 IKEM Praha
44. 48 Ž Stp. CMP s reziduální hemiparézou v 11/09, hypertenze 20.12.2009 nem. Litomyšl
45. 58 Ž Chronická lymfatická leukémie 18.12.2009 FN HK
46. 44 Ž Oligofrenie, epilepsie, thyreopatie, cholecystolit. 17.12.2009 ZZ Mediterra Sedlčany
47. 63 M Imunodeficit, stp. transpl. kostní dřeně 21.12.2009 Nem. Čes. Budějovice
48. 40 Ž hypertenze, astma, obezita 21.12.2009 Nem. ve Fr. Místku
49. 20 Ž genetické postižení – ležící pacientka 22.12.2009 FN HK
50. 30 M Polymorbidita, leukémie 24.12.2009 FN HK
51. 37 M Downův sy, astma, obezita 24.12.2009 FN HK
52. 58 Ž obezita, DM, hypertenze 25.12.2009 Nem. Jablonec n. Nisou
53. 74 M 25.12.2009 FN HK
54. 59 M Mnohočetný myelom, akutní VHB, polymorbidita 22.12.2009 KNTB a.s. Zlín
55. 45 Ž CHOPN, jaterní cirhosa ethyl. etiol. 25.12.2009 Voj. nem. Olomouc
56. 36 M divertikulitida c. sigmoidei, ak. pelveoperitonitida 28.12.2009 FNB Praha
57. 27 Ž Downův sy, chron. ethyl. hepatopatie, obezita 29.12.2009 Nem. Třinec
58. 15 Ž srdeční a chron. plicní onem. 24.12.2009 FNM Praha
59. 79 Ž non Hodgkin lymfom, malnutrice 9.12.2009 VFN
60. 62 M B non Hodgkinův lymfom, polymorbidita 9.12.2009 FNB Praha
61. 24 Ž pityriasis versicolor, chron. žilní insuficience 28.12.2009 FTN Praha
62. 54 M obezita, ICHS, astma, trombofilie s Leydenskou mutací 31.12.2009 Vítkovická nemocnice a.s.
63. 53 M postresuscitační encefalopatie po akutním IM s komorovou fibrilací 22.12.2009 FN Brno
64. 17 M DMO – spastická kvadruparéza, těžká dystrofie 31.12.2009 KN Liberec
65. 58 M obezita 1.1.2010 Masarykova nem. Ústí nad Labem
66. 43 M akutní sekundární myeloidní leukémie 14.12.2009 UHKT Praha
67. 43 M CHICHS, městnavé srd. selhání 23.12.2009 FNM Praha
68. 72 M Ca prostaty, non Hodgkinův lymfom 3.1.2010 VFN
69. 60 M CHOPN, ICHS, ethylismus 5.1.2010 Voj. nem. Olomouc
70. 6 M Edwardsův sy 4.1.2010 FN HK
71. 23 M mírná obezita 17.12.2009 FN Brno
72. 80 Ž ICHS, obezita, imobilní po fraktuře femuru 19.12.2009 FN Brno
73. 46 M ca hrtanu, kachexie 6.1.2010 nem. Milosrdných bratří Brno
74. 33 Ž gravidita 34. týden, renální kolika, urosepse v.s. 6.1.2010 FNM Praha
75. 37 Ž B lymfom (mediastinum) 16.12.2009 FN Brno
76. 52 Ž M. Hodgkin 8.12.2009 FN Brno
77. 36 M DMO, mentální retardace 1.12.2009 v bytě
78. 40 M polymorbidita, Grawitzův tu 12.1.2010 Nemocnice Hranice a.s.
79. 56 Ž roztroušená skleróza – kortikoterapie 14.1.2010 KNTB a.s. Zlín
80. 65 M stp. transplantaci ledviny, DM, hypertenze, chronická bronchitida 17.1.2010 Nemocnice Nové Město na Moravě
81. 52 Ž relalps akutní myeloidní leukémie na paliativní terapii, DM, obezita, stp. CMP 23.12.2009 FN Brno
82. 61 M Generalizovaný karcinom pankreatu, pneumocystová pneumonie 11.1.2010 FN Brno
83. 71 M CHOPN, nikotinismus 8.1.2010 FN Brno
84. 57 Ž CHOPN IV. stupně, nikotinismus 7.12.2009 FNKV Praha
85. 27 M VVV srdce, náhrada trikusp. chlopně, kardiostimulátor, NYHA II. stupně 30.12.2009 FNB Praha
86. 53 M DM, hypertenze, TBC v anam. 22.12.2009 ÚVN Praha
87. 43 Ž 21.12.2009 FNB Praha
88. 70 Ž DM, ICHS, morbidní obezita, aortální stenóza 5.1.2010 FNKV Praha
89. 39 M epilepsie 19.1.2010 Nemocnice Třebíč
90. 61 Ž mnohočetný myelom 20.1.2010 FN HK
91. 33 Ž Hoddkinův lymfom 19.12010 VFN Praha
92. 56 Ž obezita 21.1.2010 FNB Praha
93. 81 Ž hypertenze, ICHS, AS mozku, asthma bronchiale 13.1.2010 Nem. Jičín
94. 34 Ž hypertenze, aneurysma aorty 26.1.2010 FN Ostrava
95. 49 M bronchopneumonie, sepse, ARDS, myeloidní leukemie 4.1.2010 FN Brno

Z celkového počtu 95 zemřelých osob, u kterých byla v komentovaném období prokázána nákaza Pandemic (H1N1) 2009, bylo v souladu s vakcinační strategií ČR očkování pandemickou vakcínou indikováno v 35 případech, z toho u dvou postižených došlo k úmrtí před zahájením očkovací kampaně, jedna osoba toto očkování odmítla, jedna osoba nebyla očkována vzhledem k tomu, že nebyla registrována u žádného lékaře a zbylých 31 postižených nebylo očkováno z důvodů zdravotních kontraindikací.¨

Očkování pandemickou vakcínou:

Údaje jsou ke 21.1.2010

Kraj Aplikováno dávek vakcíny (kumulativně)
Praha 7588
Středočeský kraj 5923
Jihočeský kraj 4096
Plzeňský kraj 4161
Karlovarský kraj 1337
Ústecký kraj 4868
Liberecký kraj 3112
Královéhradecký kraj 4062
Pardubický kraj 3168
Vysočina 3634
Jihomoravský kraj 5631
Olomoucký kraj 1798
Zlínský kraj 3106
Moravskoslezský kraj 5944
ČR celkem 58428