Tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví k výskytu chřipky „Pandemic (H1N1) 2009“ v ČR – archiv

Aktualizované informace o případech potvrzené nákazy ke dni 6.1. 2010 virem „Pandemic (H1N1) 2009“

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví


V Národní referenční laboratoři (NRL) pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praha bylo od posledního hlášení dne 30.12. 2009 potvrzeno 45 nových případů infekce virem Pandemic (H1N1) 2009. Celkem bylo v době od zahájení vyšetřování v NRL k dnešnímu dni, tj. 6.1.2010 potvrzeno 1309 případů této infekce Pandemic (H1N1) 2009.

Počet hlášených úmrtí u osob s prokázanou nákazou virem Pandemic (H1N1) 2009 vzrostl za poslední týden o 11 případů, celkem je v ČR ke dni 6.1. 2010 evidováno 67 případů úmrtí.

Počet pozitivních průkazů Pandemic (H1N1) 2009 poklesl, což je pravděpodobně dáno nejen úbytkem případů jako takových, ale vliv mají jistě i vánoční prázdniny a čerpání dovolených. Pokles obou sledovaných parametrů (epidemiologického – nemocnost a virologického – počet laboratorně pozitivních průkazů) je pro toto období typickým fenoménem. Teprve vývoj v první polovině ledna ukáže skutečný trend pandemické vlny.

Stále platí, že údaje o počtech osob očkovaných vakcínou proti viru Pandemic (H1N1) 2009, vzhledem k proběhlým vánočním a novoročním svátkům, budou publikovány dne 13. ledna 2010.

Přehled úmrtí u osob s prokázanou nákazou virem Pandemic (H1N1) 2009 v ČR

stav k 6.1.2010

Poř.č. Věk Pohlaví Základní onemocnění (dg.) Datum úmrtí Zařízení,

kde došlo k úmrtí

1. 31 Ž Chr. ren. insuf., Leidenská mutace 22.10.2009 KKN (nem. KV)
2. 43 M Akutní leukémie 12.11.2009 FNKV Praha
3. 42 M Obezita, hypertenze 13.11.2009 FN Ostrava
4. 56 M Chron. on. Srdce a ledvin 20.11.2009 KKN (nem. KV)
5. 42 M obezita 20.11.2009 FN Plzeň
6. 44 M 22.11.2009 Nem. Val. meziříčí
7. 62 M Leukémie, po chemoterapii 24.11.2009 VFN Praha
8. 48 Ž 25.11.2009 Nem. Havířov
9. 19 M Chr. bronch., mentální ret., malnutrice 26.11.2009 Nem. Kyjov
10. 58 M CHOPN, kardiostimulátor 26.11.2009 VFN Praha
11. 53 M Mnohočetný myelom 27.11.2009 VFN Praha
12. 21 Ž Kongenitální spinální svalová atrofie 28.11.2009 SNO (Opava)
13. 29 M obezita 28.11.2009 Nem. Mělník
14. 30 M 30.11.2009 Nem. Jičín
15. 63 M DM, ICHS, CHOPN, obezita 1.12.2009 Nem. UH
16. 64 Ž Imunodeficit, Wegenerova granulomatóza, dialýza… 23.11.2009 FN Brno
17. 57 M Stp. Transpl. ledviny 30.11.2009 IKEM Praha
18. 72 M Ca prostaty 1.12.2009 KKN (nem. KV)
19. 61 M Astma, CHOPN, obezita 23.11.2009 doma
20. 57 M Chron. on. srdce 30.11.2009 Nem. Cheb
21. 31 M Obezita 2.12.2009 FN Ostrava
22. 64 M Chron. lymfocytární leukémie 2.12.2009 FN HK
23. 62 M CHOPN, CHICHS, silikóza, ethylismus 2.12.2009 FTN Praha
24. 44 M Stp. transplantaci kostní dřeně 1/2009 3.12.2009 FN Plzeň
25. 35 M Kardiomyopatie, postrevmatický mitrální defekt 22.11.2009 FNM Praha
26. 50 M Stp. IM, kardiomyopatie 2.12.2009 Nem. Břeclav
27. 39 M Obezita, chr. bronchitis, hypertenze, fibrilace síní 1.12.2009 FTN Praha
28. 38 M 6.12.2009 Nem. v České Lípě
29. 61 M DM, CHOPN, hypertenze 5.12.2009 Nem. Sokolov
30. 38 M 7.12.2009 Nem. Karviná
31. 33 Ž v.s. revmatoidní artritida 27.11.2009 Slovenská republika
32. 43 M Obezita 7.12.2009 Nemocnice Most
33. 54 M astma bronchiale 8.12.2009 Masarykova nem. Ústí nad Labem
34. 62 M obezita, DM, CHOPN, hypertenze 9.12.2009 Městská nem. Ostrava
35. 53 Ž Hypertenze, snížená imunita po prodělané pneumonii XII/2008, jaterní onem. 10.12.2009 FN Ostrava
36. 47 M 11.12.2009 Nem. v Rakovníku
37. 64 Ž Lymfatická leukémie, DM 11.12.2009 Nem. v Hořovicích
38. 71 M Stp. CMP, hypertenze, hydrops žlučníku 11.12.2009 Pardubická krajská nemocnice a.s.
39. 42 Ž Polymorbidita 16.12.2009 Nem. ve Zlíně
40. 39 M Hypertenze, obezita 14.12.2009 Nem. J. Hradec
41. 87 Ž Stp. CMP, ICHS s fisi, steatosa jater 13.12.2009 nem. Tábor
42. 55 Ž ICHS, AS univ., ICHDK, kachexie … 14.12.2009 Nem. v Mostu
43. 63 Ž Wegenerova granulomatóza 16.12.2009 IKEM Praha
44. 48 Ž Stp. CMP s reziduální hemiparézou v 11/09, hypertenze 20.12.2009 nem. Litomyšl
45. 58 Ž Chronická lymfatická leukémie 18.12.2009 FN HK
46. 44 Ž Oligofrenie, epilepsie, thyreopatie, cholecystolit. 17.12.2009 ZZ Mediterra Sedlčany
47. 63 M Imunodeficit, stp. transpl. kostní dřeně 21.12.2009 Nem. Čes. Budějovice
48. 40 Ž hypertenze, astma, obezita 21.12.2009 Nem. ve Fr. Místku
49. 20 Ž genetické postižení – ležící pacientka 22.12.2009 FN HK
50. 30 M Polymorbidita, leukémie 24.12.2009 FN HK
51. 37 M Downův sy, astma, obezita 24.12.2009 FN HK
52. 58 Ž obezita, DM, hypertenze 25.12.2009 Nem. Jablonec n. Nisou
53. 74 M 25.12.2009 FN HK
54. 59 M Mnohočetný myelom, akutní VHB, polymorbidita 22.12.2009 KNTB a.s. Zlín
55. 45 Ž CHOPN, jaterní cirhosa ethyl. etiol. 25.12.2009 Voj. nem. Olomouc
56. 36 M divertikulitida c. sigmoidei, ak. pelveoperitonitida 28.12.2009 FNB Praha
57. 27 Ž Downův sy, chron. ethyl. hepatopatie, obezita 29.12.2009 Nem. Třinec
58. 15 Ž srdeční a chron. plicní onem. 24.12.2009 FNM Praha
59. 79 Ž non Hodgkinův lymfom, malnutrice 9.12.2009 VFN
60. 62 M B non Hodgkin lymfom, polymorbidita 9.12.2009 FNB Praha
61. 24 Ž pityriasis versicolor, chron. žilní insuficience 28.12.2009 FTN Praha
62. 54 M obezita, ICHS, astma, trombofilie s Leydenskou mutací 31.12.2009 Vítkovická nemocnice a.s.
63. 53 M postresuscitační encefalopatie 22.12.2009 FN Brno
64. 17 M DMO – spastická kvadruparéza, těžká dystrofie 31.12.2009 KN Liberec
65. 58 M obezita 1.1.2010 Masarykova nem. Ústí nad Labem
66. 43 M akutní sekundární myeloidní leukémie 14.12.2009 UHKT Praha
67. 43 M CHICHS, městnavé srd. selhání 23.12.2009 FNM Praha