Informace k novému typu chřipky A (H1N1)

Jaké jsou známky a projevy onemocnění novým typem chřipky (H1N1) u lidí?

Projevy onemocnění. Varovné příznaky u dětí a u dospělých.


Projevy onemocnění novým typem chřipky (H1N1) jsou obdobné jako při onemocnění běžnou sezónní chřipkou: horečka, kašel, bolesti v krku, bolesti kloubů a svalů, bolesti hlavy, zimnice a únava. U chřipky H1N1 se může přidat i průjem a zvracení. Onemocnění může mít závažný průběh s postižením dýchacího ústrojí (zápal plic a dechová nedostatečnost) a může končit výjimečně i úmrtím.

Podobně jako sezónní chřipka může vlivem onemocnění chřipkou H1N1 dojít ke zhoršení již přítomného chronického onemocnění (lidé s onemocněním dýchacích cest, srdce, diabetici aj.), těžší průběh mohou mít malé děti a těhotné ženy.

Varovné příznaky vyžadující rychlé vyhledání lékařské péčekteré provázejí výše popsané potíže

u dětí:

 • zrychlené dýchání nebo potíže s dýcháním
 • namodralá nebo šedá barva kůže
 • nedostatečný příjem tekutin, odmítání pití
 • opakované  zvracení
 • spavost, apatie nebo naopak předrážděnost
 • zlepšení „chřipkových“ příznaků, ale návrat kašle a teploty

u dospělých:

 • obtížné dýchání nebo zkrácení dechu
 • bolest a tlak na hrudi a v oblasti břicha
 • pocit slabosti někdy provázené i závratí
 • zmatenost
 • opakované zvracení
 • zlepšení „chřipkových“ příznaků, ale návrat kašle a teploty

Volně upraveno podle Flu.gov (CDC)