Informace k novému typu chřipky A (H1N1)

Mexická (prasečí) chřipka – základní informace

25.4.2009 potvrdila CDC (Centers for Disease Control and Prevention) v Atlantě, USA 8 případů onemocnění novým typem prasečí chřipky A (H1N1) ve dvou státech – Kalifornie, Texas. Tato onemocnění proběhla s mírnými příznaky a u všech nemocných došlo k úplnému uzdravení. Současně jsou hlášena onemocnění z Mexika s velkým počtem případů i úmrtí (k 23. dubnu podle WHO byly hlášeny z hlavního města Mexika 854 případy a 59 úmrtí a z centrální části státu San Luis Potosi 24 případy a 3 úmrtí). Předběžná laboratorní vyšetření ukazují, že se jedná o stejný typ viru jako v USA. Není však jasné, proč má onemocnění v Mexiku závažnější průběh než v USA.


Prasečí chřipkaPrasečí chřipka je vysoce kontaktní, akutní virové onemocnění respiračního traktu prasat způsobené chřipkovým virem typu A (H1N1), ale mezi prasaty cirkulují i další subtypy (např. H1N2, H3N1, H3N2). Mortalita je nízká (1-4%) a úzdrava zvířat nastává během 7-10 dní. Virus se šíří mezi prasaty aerosolem, nepřímým kontaktem nebo asymptomatickými nosiči viru. Onemocnění u prasat obvykle začíná rychlým nástupem vysoké teploty, otupělostí, ztrátou žravosti, namáhavým dýcháním a kašlem, ale běžné jsou i subklinické průběhy onemocnění. Prasečí chřipka se může vyskytnout i u divokých ptáků, drůbeže, koní a lidí. Mezidruhový přenos onemocnění byl považován za vzácný.

Symptomy lidské formy prasečí chřipky:

Symptomy jsou podobné symptomům normální sezónní lidské chřipky – rychlý nástup obtíží, vysoká teplota, zimnice, bolest hlavy, bolest „za očima“, potíže s dýcháním, bolest v krku, extrémní únava a svalová bolest, zvracení nebo průjem.

Přenos onemocnění:

Člověk se prasečí chřipkou může nakazit přímým kontaktem s nemocným zvířetem nebo je-li v jeho těsné blízkosti. V minulosti byly vzácně popsány následné přenosy onemocnění z člověka na člověka.

U některých současných případů v USA nebyl potvrzen žádný kontakt s prasaty nebo drůbeží.

Virus se nepřenáší konzumací vepřového masa a vepřových produktů (virus je usmrcen při běžném způsobu vaření při teplotě 70ºC).

Očkování:

Mnoho zemí rutinně očkuje vepřové chovy proti prasečí chřipce, vakcína na ochranu lidí před prasečí chřipkou není.

Léčba:

Nový prasečí virus nalezený u nemocných v USA a Mexiku obsahuje geny prasečí, ptačí a lidské chřipky – kombinaci, která nikdy předtím nebyla zaznamenána. Virus získaný ze současných lidských případů prasečí chřipky je citlivý na antivirotika oseltamivir a zanamivir, ale je rezistentní na amantidin a rimantidin.

Většina předešlých hlášených případů lidské formy prasečí chřipky se plně uzdravila bez lékařského dohledu.

Preventivní podávání antivirotik WHO nedoporučuje. Antivirotika mají být podány do 48 hodin v případě objevení se symptomů chřipkového onemocnění. Preventivní podávání je určeno výhradně pro osoby v úzkém kontaktu s nemocným tzn. ošetřující personál, domácí kontakty apod.

WHO ve svých doporučeních neuvádí žádná omezení cestování, dopravy či uzavření hranic.

Virus se nepřenáší konzumací správně tepelně upraveného vepřového masa a vepřových produktů (virus je usmrcen při běžném způsobu vaření při teplotě 70ºC).

Doporučení WHO při cestách do Mexika, Kalifornie a Texasu a pro cestování obecně:

Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.

Pokud onemocníte, vyhledejte lékaře a dále nechoďte mezi lidi, do práce, do školy.

Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.

Myjte si ruce často a opakovaně

  • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění
  • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.

Další možná opatření:

Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory apod.

Pokud přijíždíte z rizikových oblastí a máte příznaky uvedené výše nebo se objeví do sedmi dnů po vašem příjezdu, vyhledejte ihned lékaře a sdělte mu také odkud přijíždíte.

Nezdravte se podáváním ruky a líbáním.

Zvyšte přísun přirozných vitamínů – ovoce, zelenina.

Lidé, kteří jsou nemocní nebo prodělali nedávno závažné onemocnění, by měli zvážit  odložení své cesty.

 

 

Odkazy na zdroje, kde lze najít další informace o prasečí chřipce:

http://www.chripka.cz/

http://www.mzcr.cz/

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/x2009_04_26_praseci_chripka_mexiko.html

http://ecdc.europa.eu/

http://www.cdc.gov/swineflu/?s_cid=swineFlu_outbreak_001who

WHO

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/swineflu_genesequences_20090425.pdf

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/swineflu_guidance_labs_20090425.pdf

Zpráva WHO z 24.42009

http://www.who.int/csr/don/2009_04_24/en/index.html

 

Podle informací WHO, ECDC, CDC zpracovala MUDr. Kateřina Fabiánová