Zprávy a informace z Národní referenční laboratoře pro chřipku

Připomínky k terénu – odběr a zasílání klinického materiálu do NRL pro chřipku

Hlášení výsledků z NRL pro chřipku do terénu


 1. Praktičtí lékaři, nemocnice na krajích by měli dostávat odběrovou soupravu pro výtěr z nosu a krku na krajských zdravotních ústavech či KHES (ne jednotlivě jezdit do NRL pro chřipku v Praze), odebírají výtěr z nosu a krku, a srážlivou krev (párové sérum), zasílá se do NRL max do 48 hod od odběru, uchovává a transportuje při teplotě +2 až +8st.C
 2. Odběrová souprava se sestává z :
  1. odběrového média
  2. štětičky pro odběr
  3. návod  k odběru (bude i zveřejněn na stránkách www.szu.cz)
  4. žádanky o vyšetření  z NRL pro chřipku (bude i zveřejněn na stránkách www.szu.cz)
 3. Krajské ZU a KHESy by měly terénním lékařům poskytovat informace (nemůže jednotlivě NRL pro chřipku):
  1. Jak provádět odběr
  2. Jak bezpečně zaslat do NRL pro chřipku
  3. Kontakt na NRL pro chřipku
 4. NRL pro chřipku dodává odběrové soupravy na Krajské ZU a KHESy, ne jednotlivým lékařům ( po dohodě), a není-li zajištěno jinak.
 5. NRL pro chřipku přijímá vzorky, které jsou správně zabalené se správně vyplněnou žádankou
 • bezpečně, tak aby nemohlo dojít k ohrožení pracovníků

i.      zkumavka s odebraným materiálem je uložena ještě v jednom obalu, ze kterého nemůže uniknout tekutina

ii.      žádanka je součástí balení, ale musí být přiložena tak, aby byla mimo bezpečně zabalený materiál, S ŽÁDANKOU PRACUJEME V BĚŽNÝCH PROSTORECH !!!!!!!

iii.      materiál musí být označen jménem pacienta a RČ, aby nemohlo dojít k záměně

 • na žádance musí být údaje:

i.      jméno, RČ, kód pojišťovny, IČZ

ii.      diagnóza: podezření na mexickou (prasečí chřipku)  – lepší než kód pro pojišťovny

iii.      klinická anamnéza, alespoň jaká je horečka, a alespoň jeden z dalších určujících klinických symptomů

iv.      epidemiologická anamnéza (kdy a kde v kontaktu s možným zdrojem infekce, co je možným zdrojem infekce) – stačí stručně

v.      NEMŮŽEME PŘIJÍMAT JINÉ ŽÁDANKY, BRZDÍ TO PRÁCI

vi.      Telefonní číslo na lékaře a na krajského epidemiologa, který zasílá vzorek k vyšetření

NRL pro chřipku přijímá vzorky

 1. Správně zabalené s vyplněnou žádankou kdykoli v pracovní době  od 7,30 do 16 bez předchozího telefonického upozornění (býváme tu od 6,30)
 2. Mimo pracovní dobu v urgentních případech po upozornění na pohotovostní mobil:  724362602
 3. NRL pro chřipku zpracovává vzorky – doručené do 8 hodin ráno týž den
 4. Po 8 hodině ranní následující den
 5. Výsledky hlásí v pracovní době, v případě výsledku chřipka negativní v den zpracování , či v den následující- krajskému epidemiologovi
 6. V případě výsledku chřipka pozitivní, hlásí jako suspektní v den zpracování, či v den následující a dále AŽ POTÉ, CO JE VZOREK IDENTIFIKOVÁN JAKO

i.     Chřipka A či B lidská (běžná sezónní)

ii.      Chřipka A prasečí/ mexická

 • Všechny vzorky, které mohou ohrozit bezpečnost pracovníku jsou likvidovány v autoklávu bez analýzy
 • Vzorky bez žádanky jsou zpracovány tak, jak umožní situace, tedy s možným denním zdržením
 • Vzorky neoznačené jsou rovněž likvidovány

 

 

Telefonní kontakty (E-MAIL):

SZÚ ústředna: 267081111

Dr. Otavová: 2402 (motavova@szu.cz)

NRL pro chřipku laboratoř: 2400 (nflucprg@szu.cz)

Dr. Havlíčková/ dr. Jiřincová 2421 (nflucprg@szu.cz/h.jirincova@szu.cz)

Dr. Táčner: 2408 (j.tacner@szu.cz)

Příjem/ výsledky: 22504

 

MOBIL pro pohotovost: 724 362 602