Chřipka

Prodloužení exspirační doby virologického odběrového média distribuovaného NRL pro chřipku

Na základě testování prodlužujeme exspiraci o 6 měsíců a to i zpětně u šarží:

Šarže č. 08/09, původní exspirace do 08/10, prodloužena do 02/11

Šarže č 12/09 , původní exspirace do 12/10, prodloužena do 06/11

Šarže č. 02/10, původní exspirace do 02/11, prodloužena do 08/11

 MUDr. Martina Havlíčková, CSc

prodlouzeni_exps_virol_med