Chřipka

Zpráva ke zvýšenému výskytu A/H1N1pdm v Indii

Velvyslanectví České republiky Dillí upozorňuje na relativně vysoký počet úmrtí – 1 739 osob – v souvislosti s cirkulací chřipky A/H 1 N 1pdm v Indii.


Velvyslanectví České republiky Dillí upozorňuje na relativně vysoký počet úmrtí – 1 739 osob – v souvislosti s cirkulací chřipky A/H1N1pdm v Indii. Porovnatelný počet úmrtí byl v Indii zaznamenán i v roce 2010, od té doby se roční počet letálních průběhů chřipkové infekce pohyboval v řádu několika set ročně, v roce 2011 pouze 75.

V hemaglutininu indického izolátu A/Indian 6427/2014 byly nalezeny mutace T200A (zlepšuje vazbu receptory v plicích) a D225N (způsobuje vyšší virulenci). Jiné zdroje (http://www.thehindu.com/sci-tech/health/mutations-make-h1n1-virulent-spread easily/article6982873.ece) ještě uvádí mutaci K166Q, která je spojována s nižší reaktivitou protilátek navozených kmenem A/California 7/2009.

Informace chápeme jako předběžné, protože zatím byly dle dostupných dat sekvenovány pouze 2 indické izoláty a není tedy jasné, zda charakter dalších cirkulujících virů je identický. Z jiných částí světa nejsou podobné nálezy hlášeny. Doposud také nejsou kompletně dokončeny analýzy dalších H1N1 virů a nelze zatím odpovědět na otázku, zda nálezy z Indie budou mít širší význam a zda perspektivně budou důvodem k výměně vakcinálního kmene.

V souvislosti s touto situací se doporučuje českým občanům se před cestou do Indie informovat o aktuální situaci (www.mzcr.czwww.szu.czwww.mzv.cz).