Zprávy o chřipkové aktivitě, hlášení a výsledky laboratorních vyšetření

Chřipková sezóna 2007/2008

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů (KT).

Studie ke zkvalitnění surveillance ARI

tema_prevence_studie-ke-zkvalitneni-surveillance-ari-2007-2008.pdf

Virologie_2008_15_zkvalitneni_surveillance

Virologie_2008_17_zkvalitneni_surveillance

Virologie_2008_18_zkvalitneni_surveillance

Výsledky laboratorních vyšetření

tema_prevence_vysledky-laboratornich-vysetreni.pdf

tema_prevence_vysledky-laboratornich-vysetreni-sezona-ari-2007-2008-14-kt.pdf

Virologie_2008_15

Virologie_2008_17

Virologie_2008_19

Zprávy NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry

tema_prevence_zprava-nrl.pdf

tema_prevence_zprava-nrl-pro-chripku-a-nrl-pro-nechripkove-respiracni-viry.pdf

Zprava_NRL_2008_15

Zprava_NRL_2008_17

Zprava_NRL_2008_19