Zprávy o chřipkové aktivitě, hlášení a výsledky laboratorních vyšetření

Chřipková sezóna 2022/2023 – do 5. kalendářního týdne 2023

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů.


 Zpráva NRL je aktualizována v sezóně respiračních infekcí, mimo sezónu jsou aktualizovány virologické přehledy (viz níže)

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě:

Od 47. týdne je dostupná souhrnná zpráva za SARS-CoV-2 a chřipky na stránce:

Celogenomová sekvenace v ČR – týdenní zprávy

Zprava_NRL_42tyden_2022

Zprava_NRL_43tyden_2022

Zprava_NRL_44tyden_2022

Zprava_NRL_45tyden_2022

Zprava_NRL_46tyden_2022

Výsledky laboratorních vyšetření podle typu viru:

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_01tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_02tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_03tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_04tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_05tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_37tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_38tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_39tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_40tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_42tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_43tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_44tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_45tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_46tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_47tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_48tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_49tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_50tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_51tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_typu_viru_52tyden_2022

Výsledky laboratorních vyšetření podle krajů:

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_01tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_02tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_03tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_04tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_05tyden_2023

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_37tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_38tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_39tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_40tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_42tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_43tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_44tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_45tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_46tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_47tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_48tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_49tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_50tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_51tyden_2022

laboratorni_vysetreni_podle_kraju_52tyden_2022