Chřipka

Zpráva za chřipkovou sezonu 2018/2019

Sledování cirkulace viru chřipky a nechřipkových respiračních virů (ARI/ILI) probíhá v sentinelovém systému standardně od 1.10. daného roku do 31.5. následujícího roku pokynem hlavního hygienika ČR.


Během sezóny právě uplynulé (2018/2019) jsme vyšetřili 579 ambulantních pacientů (sentinel), 424 hospitalizovaných pacientů (nesentinel), 332 konfirmací.

Zprava_za_sezonu_ARI_ILI_18_19