Dengue

Sexuální přenos horečky dengue ve Španělsku

Na konci září byly ve Španělsku potvrzeny dva případy onemocnění dengue u dvou mužů žijících v  Madridu.


První případ byl klasifikován jako importovaný; muž cestoval po Kubě od 28. – 30. 8. 2019 a po Dominikánské republice od 2. – 4. 9. 2019. První příznaky onemocnění se u něj objevily po návratu 5. 9. 2019. V průběhu následujících tří dnů měl nechráněný anální sexuální kontakt se svým partnerem.

U jeho partnera se příznaky onemocnění objevily 15. 9. 2019 (teplota, vyrážka, bolesti hlavy a svalů, průjem). Tento muž v průběhu 45 dnů před onemocněním nikde necestoval. Dne 18. 9. byla u něj zjištěna pozitivita viru dengue (DENV) rychlotestem a PCR metodou. Byl klasifikován jako autochtonní případ.

Pozitivita u importovaného případu byla zjištěna 19. 9. 2019 vyšetřením moči. Oba případy byly konfirmovány v Národní referenční laboratoři (Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III). Vzorky spermatu od obou mužů byly PCR pozitivní.

U obou případů byly molekulárním vyšetřením prokázány identické virové sekvence. Entomologickým šetřením nebyla detekována v oblasti bydliště obou mužů přítomnost komára Aedes albopictus, který je vektorem DENV.

Vzhledem k tomu, že neexistují důkazy pro jiné cesty přenosu, je pravděpodobné, že k nákaze sekundárního případu došlo pohlavním stykem. Je to první případ horečky dengue popsaný v oblasti, kde se nevyskytuje vektor nákazy (komár A. albopictus), a který je tedy připisován přenosu pohlavním stykem u mužů majících styk s muži (MSM). Tento způsob přenosu je podobný i u jiných flavivirů, například u viru Zika. Ke kvantifikování rizika sexuálního přenosu a identifikování rizikových faktorů je potřeba další výzkum. Přes vysoký počet importovaných případů horečky dengue do EU/EEA nebyl zatím sexuální přenos dengue hlášen. Na základě současných limitovaných důkazů je sexuální přenos DENV považován za vzácný a riziko přenosu u MSM a heterosexuálů za extrémně nízké.

Riziko přenosu horečky dengue od osob, které se vrátily z endemických zemí a mají příznaky onemocnění nebo laboratorně potvrzenou infekci, je vhodné minimalizovat doporučením sexuální abstinence nebo provozováním bezpečného sexu s použitím kondomů, dokud nedojde k ústupu příznaků onemocnění.

Pro lékaře, kteří se zabývají infekčními nemocemi, platí:

1) měli by pomýšlet na možnosti sexuálního přenosu dengue, přestože jde o vzácný způsob přenosu;

2) měli by na něj pomýšlet u pacientů s horečkou dengue, i když nikam necestovali;

3) měli by poučit všechny pacienty s horečkou dengue o potenciálním riziku sexuálního přenosu a o tom, jakým způsobem toto riziko omezit (sexuální abstinence, bezpečný sex s ochranou).

Platí to zejména v případě, kdy je partnerka těhotná, aby bylo zabráněno nežádoucím následkům onemocnění pro plod a průběh těhotenství.

 

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-sexual-transmission-dengue-in-Spain.pdf