Diftérie (záškrt)

Záškrt (difterie) ve Vietnamu – 2020

Ve Vietnamu bylo od začátku června do 2. července 2020 nahlášeno celkem 20 případů záškrtu.

Ve Vietnamu bylo od začátku června do 2. července 2020 nahlášeno celkem 20 případů záškrtu u lidí (region Central Highlands), z toho osm případů onemocnění bylo zaznamenáno v provincii Kon Tum a 12 onemocnění v provincii Dak Nong (včetně jednoho úmrtí). Dne 20.6.2020 zemřela 9letá neočkovaná dívka (obec Quang Hoa, okres Dak G’long) , dle místních úřadů bylo izolováno a testováno více než 800 osob, u nichž bylo zjištěno, že byli v kontaktu s potvrzenými případy.

Do 13. července 2020 (dle médií) bylo hlášeno v regionu Central Highlands už 68 případů onemocnění záškrtem. Byla zde nařízena očkovací kampaň, ale kvůli pandemii COVID-19 byla odložena.
Podle jiné zprávy z médií byla do 10. července 2020 hlášena tři úmrtí. Další podrobnější informace zatím nejsou dostupné.

Ve Vietnamu byla proočkovanost v roce 2018 u první dávky kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (DTP1) 78% a u třetí dávky kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli 75% (DTP3), dle údajů WHO.

Závěr: Onemocnění záškrtem je u plně očkovaných jedinců velmi vzácné. Je důležité cestovatelům ze zemí EU/EHP připomínat, aby byli plně očkováni v souladu s národními imunizačními programy pro děti i dospělé, aby byla na národní úrovni zajištěna vysoká proočkovanost.
ECDC monitoruje výskyt onemocnění záškrtem pomocí „epidemic inteligence“ aktivit a prostřednictvím hlášení do databáze TESSy.

Zdroj: Vietnamské státní orgány, WHO, média, https://promedmail.org/promed-posts/

 

V roce 2017 bylo do ECDC (zatím poslední aktualizace https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/diphtheria-annual-epidemiological-report-2017.pdf) hlášeno 39 případů onemocnění záškrtem vyvolaných toxigenními Corynebacterium diphtheriae (18x) nebo C. ulcerans (21x). Nejvíc případů C. ulcerans bylo u dospělých ve věkové skupině 45+, zatímco případy onemocnění vyvolaných C. diphtheriae byly častější u mladších osob (50 % z nich bylo vykázáno jako importované onemocnění).  Lotyšsko bylo v roce 2017 jedinou zemí v EU, která hlásila pokračující domácí přenos C. diphtheriae. Pro prevenci záškrtu je nejdůležitější očkování.

Většina případů onemocnění C. diphtheriae byla hlášena jako kožní difterie importovaná z endemických oblastí. Ojedinělé případy se mohou i nadále vyskytovat u neočkovaných a částečně očkovaných jedinců, zejména u cestujících do a z endemických zemí (např. kvůli krizím došlo ve Venezuele a Jemenu k přerušení očkování, což mělo v roce 2017 za následek opětovný výskyt záškrtu).

V Evropě bylo zaznamenáno onemocnění záškrtem v roce 2019 například ve Velké Británii (Skotsko v listopadu 2019 hlásilo 2 související případy onemocnění po návratu ze zahraničí) a v Řecku, kdy v prosinci 2019 bylo nahlášeno úmrtí 8letého dítěte  ve Všeobecné dětské nemocnici v Aténách (k úmrtí došlo 26.11.2019). Dítě bylo léčeno pro závažnou respirační infekci dýchacích cest, laboratorně byl u něj v bronchiálních sekretech prokázán toxigenní kmen Corynebacterium diphtheriae. V roce 2016 bylo hlášeno úmrtí na záškrt u neočkovaného dítěte z Belgie.

Vzhledem k tomu, že proočkovanost proti onemocnění záškrtem je v Evropě zatím vysoká, riziko rozšíření ohnisek onemocnění je nízké.

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/diphtheria-annual-epidemiological-report-2017.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threat-report-07-12-2019.pdf

https://promedmail.org/promed-posts/