Ebola

Case definice/definice případů onemocnění virem Ebola (EVD – Ebola virus disease) pro hlášení v EU

Klasifikace případů onemocnění virem Ebola podle této definice zahrnuje klinická, epidemiologická a laboratorní kritéria včetně kritérií pro vysoké riziko expozice. Uvedená kritéria umožňují identifikovat osoby, které by měly být vyšetřeny na EVD a na základě tohoto vyšetření klasifikovány jako případy pravděpodobné a potvrzené pro účely hlášení.

 

Klinická kritéria

Jakákoliv osoba, která má aktuálně nebo měla před smrtí

 •  teplotu ≥ 38ºC

a jakýkoliv z dalších příznaků:

 • silné bolesti hlavy
 • zvracení, průjem, bolesti břicha
 • neodůvodnitelné hemoragické projevy
 • multiorgánové selhání

nebo osoba, která zemřela náhle a nevysvětlitelně.

 

Laboratorní kritéria

Kterékoliv z následujících:

 • detekce RNA nukleové kyseliny viru Ebola v klinickém vzorku a konfirmace sekvenací nebo druhým vyšetřením jiných úseků genomu
 • izolace viru Ebola z klinického vzorku

 

Epidemiologická kritéria

V období 21 dní před nástupem příznaků:

 • pobyt v oblasti s výskytem EVD

nebo

 • kontakt s pravděpodobným nebo potvrzeným případem EVD

 

Vysoké riziko expozice

Zahrnuje kteroukoliv z následujících možností:

 • těsný kontakt (např. do vzdálenosti 1 m) bez použití příslušných osobních ochranných prostředků (včetně ochrany očí) s pravděpodobným nebo potvrzeným případem s následujícími projevy: kašel, zvracení, krvácení, průjem; nebo měl nechráněný pohlavní styk s nemocným, a to až do tří měsíců po jeho uzdravení
 • přímý kontakt s jakýmkoliv materiálem kontaminovaným tělními tekutinami od pravděpodobného nebo potvrzeného případu
 • perkutánní poranění (např. bodnutí jehlou) nebo slizniční expozice tělesným tekutinám, tkáním nebo laboratorním vzorkům od pravděpodobného nebo potvrzeného případu
 • účast na pohřebních rituálech s přímou expozicí lidským ostatkům v/z v oblasti/oblastech s výskytem EVD bez použití příslušných osobních ochranných prostředků
 • přímý kontakt s netopýry, hlodavci, primáty živými nebo mrtvými v/z v oblasti/oblastech s výskytem EVD  nebo s „bushmeat“ (tzv. „masem z pralesa“)

 

Osoba podléhající vyšetření

Jakákoliv osoba

 • splňující klinická a epidemiologická kritéria

nebo

 • s vysokým rizikem expozice a jakýmkoliv z vyjmenovaných symptomů včetně horečky jakékoliv stupně

 

Klasifikace případu pro hlášení v rámci EU

V rámci EU je povinnost hlásit pouze potvrzené případy EVD, a to cestou EWRS.

Údaje o případech EVD klasifikovaných jako pravděpodobné jsou poskytovány pouze jako doplňující informace.

Možný případ

 • Nepoužije se

Pravděpodobný případ

 • Každá osoba splňující klinická kritéria a kritéria pro vysoké riziko expozice

Potvrzený případ

 • Každá osoba splňující laboratorní kritéria

 

 

Literatura:

23.9.2014

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí