Ebola

Ebola – CDC „case“ definice

Case definice/definice případu onemocnění virem Ebola (EVD – Ebola virus disease)


CDC** – aktualizováno 7.8.2014

Včasné rozpoznání je rozhodující pro kontrolu/ zvládnutí onemocnění. Toho si musí být vědomi poskytovatelé zdravotní péče a pečlivě vyšetřit všechny pacienty podezřelé z nákazy EVD.

Osoba podléhající vyšetření (Person Under Investigation – PUI)

Každá osoba vykazující obojí, tj. odpovídající příznaky a rizikové faktory, jak je dále uvedeno:

1) Klinická kritéria, která zahrnují teplotu vyšší než 38,6 °Celsia nebo 101,5°Fahrenheita a další příznaky, jako silné bolesti hlavy, bolest svalů, zvracení, průjem, bolest břicha nebo neodůvodnitelné krvácení a

2) Epidemiologické rizikové faktory v průběhu 21 dní před vypuknutím příznaků onemocnění, jako jsou kontakt s krví nebo jinými tělesnými tekutinami nebo tělesnými pozůstatky pacienta s potvrzeným nebo suspektním onemocněním EVD;

pobyt nebo cestování v oblasti aktivního přenosu EVD* nebo přímý kontakt – manipulace s netopýry, hlodavci nebo primáty  z oblastí s  endemickým výskytem Eboly.

 

Pravděpodobný případ

Osoba, která byla v kontaktu s nemocným EVD a vystavila se vyššímu nebo nižšímu riziku nákazy (viz níže).

 

Potvrzený případ

Případ s laboratorně potvrzenou diagnózou infekce virem Eboly.

 

Kontakty s nemocným EVD

Osoby, které byly v kontaktu s nemocným Ebolou, mají různou úroveň expozice riziku nákazy:

 

Vysoké riziko expozice

Vysoké riziko zahrnuje

  • perkutánní (například bodnutí jehlou) nebo slizniční expozice tělesným tekutinám nemocného EVD,
  • přímou péči nebo kontakt s tělesnými tekutinami potvrzeného pacienta s EVD bez odpovídajícího osobního ochranného vybavení (personal protective equipment – PPE),
  • práci v laboratoři při zpracování tělesných tekutin potvrzeného pacienta s EVD bez odpovídajícího PPE nebo standardních preventivních opatření zajišťujících biologickou bezpečnost (biosafety precautions),
  • účast na pohřebních rituálech zahrnujících  přímý kontakt s lidskými ostatky v geografických oblastech, kde probíhá epidemie Eboly, bez odpovídajícího PPE

 

Nízké riziko expozice

Nízké riziko expozice zahrnuje kteroukoliv z následujících možností

  • člen domácnosti nebo jiný náhodný/příležitostný/zběžný (casual)1) kontakt s nemocným Ebolou
  • poskytování péče nebo jiný náhodný/příležitosný kontakt s nemocnými Ebolou bez vysokého rizika expozice ve zdravotnických zařízeních v zemích zasažených epidemií Eboly*

 

Neznámá expozice nákaze

Osoby s neznámým rizikem expozice nákaze, které byly přítomny v zemích postižených epidemií EVD* v posledních 21 dnech a nebylo u nich prokázáno nízké  nebo  vysoké riziko expozice nákaze.

 

1)Zběžný/náhodný (casual) kontakt je definován jako:

a) déletrvající pobyt ve vzdálenosti do 1 metru (3 stop) od nemocného, nebo s ním v pokoji či ošetřujícím místě (zdravotnický personál, členové domácnosti) bez doporučeného osobního ochranného vybavení (ochrana před kapénkami a kontaktem – viz Doporučení pro prevenci a kontrolu infekce – Infection Prevention and Control Recommendation) nebo

b) přímý kontakt (potřesení rukou) s nemocným EVD bez osobního ochranného vybavení (ochrana před kapénkami a kontaktem – viz Doporučení pro prevenci a kontrolu infekce – Infection Prevention and Control Recommendation).

Současně krátká interakce, jako chůze s danou osobou nebo pohyb v nemocnici nepředstavuje zběžný (casual ) kontakt.

 

*Postižené země  jsou Guinea, Liberie, Sierra Leone a Lagos v Nigerii k 4. 8. 2014

 

Page last reviewed: August 7, 2014

Page last updated: August 7, 2014

Content source: Centers for Disease Control and Prevention

National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID)

Division of High-Consequence Pathogens and Pathology (DHCPP)

 

** CDC – Centers for Disease Control and Prevention 1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333,

USA

800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 – Contact CDC–INF