Ebola

EBOLA. Rozhodnutí o ukončení ochranných opatření. The Decision to Terminate protective Measures

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo „Rozhodnutí o ukončení ochranných opatření před zavlečením hemoragické horečky Ebola, a to dnem 30. dubna 2015 od 24.00 hodin.“


2015_Ebola_The_Decision_to_Terminate_protective_Measures.

2015_Rozhodnuti_o_ukonceni_ochrannych_opatreni

http://www.mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-o-ukonceni-ochrannych-opatreni-c-j18155/2015-nh_10205_1.html